Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Johan Kallesen
    Foto: Johan Kallesen
  • Fotograf: Martin Liebermann
    Foto: Martin Liebermann
  • Fotograf: Anders Birchvald Jensen
    Foto: Anders Birchvald Jensen

Svær at bestemme!

Ligner i størrelse og habitus Pseudocrossidium hornschuchianum, som dog har stærkt papilløse blade med tilbagerullet rand (ikke bare tilbagekrummet) i hele bladets længde.

Kendetegn

: Rød Horntand er meget iøjnefaldende og karakteristisk, når den har sine oprette røde sporehusstilke og rødegule sporehuse om foråret og forsommmeren. Uden sporehuse kan den være svær at kende.

Stænglen bliver indtil 3 cm. lang og er mere eller mindre grenet. Sporehusstilken er 1,5-3 cm. lang og udgår nede på bladskudet.

Den har smalt lancetformede blade, der er forlænget i sylformet spids, som hovedsagelig består af den kraftige, røde-purpurrøde bladnerve.

Setæ sporehusstilke) er rødgule til purpurrøde,1-4 cm. lange, og sporehusene er rødgule med en spids, kegleformet hætte, der står lige om.

Bladcellerne er i alt fald forneden i bladet nærmest kvadratiske, med ret skarpe hjørner og ret tyndvæggede midt i bladet, mere tykvæggede længere ude mod randen.

Rød Horntand
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Johan Kallesen

Variation

: Den er meget variabel også mht. celleform m.v. - og er svær at bestemme vegetativ.

Forveksling

: Kun med med røde sporehuse og sporehusstilke er arten let kendelig.

Sporehusene og sporehusstilkene hos forvekslingsmulighederne er ikke så udpræget røde og sporehusstilkene i reglen kortere.

Når den ikke har sporehuse er der en række forvekslingsmuligheder i slægter som Distichium, Didymodon, Barbula, Seligeria m.v. Forvekslingsmulighederne har dog i langt de fleste tilfælde ikke-kvadratiske, mere eller mindre aflange celler,

Især er der svære forvekslingsmuligheder ved Didymodon (Kalktuemos),her især Didymodon fallax, men den har tydeligt mere afrundede og mere tykvæggede celler i forneden i bladet, og de er ikke udpræget kvadratiske.

Vegetativ bestemmelse må ske med hjælp af en mosflora.

Udbredelse

: Meget almindelig på passende voksesteder i hele Danmark.
Rød Horntand - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: De karakteristiske oprette, røde sporehuse og sporehusstilke fremkommer om foråret.

Tidsmæssig fordeling

af Rød Horntand baseret på Naturbasens observationer:
Rød Horntand - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Rød Horntand - månedlig fordeling

Biologi

: Den er dioik, tvebo, med særskilte han- og hunplanter. Alligevel er sporehuse meget almindelige og befrugtningen af hunorganerne ret effektiv.

Levested

: Åben jord og sand, brandpletter, rydninger, vejkanter, forvitrede betonkonstruktioner m.v.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Nationalnyckeln - Bladmossor: Sköldmossor-blåmosser. Artsdatabanken. Sveriges landbrugsuniversitet.ISBN 91-88506-55-X

De senest indberettede arter i Naturbasen: