Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Bent Nielsen
  Foto: Bent Nielsen
 • Fotograf: Per Schans Christensen
  Foto: Per Schans Christensen
 • Fotograf: Per Schans Christensen
  Foto: Per Schans Christensen

Kendetegn

: 16-17 cm, vingefang 42-48 cm, vægt 35-50 g. Helt sort med lidt lysere hageparti. Meget lange seglformede vinger. Meget karakteristisk højtonet skrig under jagt. Flyver meget hurtigt med hurtige vingeslag afløst af glideflugt.
Mursejler
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Per Schans Christensen

Variation

: Ingen

Forveksling

: Kan forveksles med svalearterne, men har ingen lyse områder, og vingerne er længere i forhold til kroppen.

Udbredelse

: Talrig i større byer, primært København. Fåtallig i Vestjylland. Udbredt i Europa undtagen det nordlige Skandinavien. Derudover almindelig i Rusland og Kina. Overvintrer i Tropisk Afrika.
Mursejler - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: April-maj til september. Enkelte overtrækkende fugle nordfra ses indtil midten af oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Mursejler baseret på Naturbasens observationer:
Mursejler - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Mursejler - månedlig fordeling

Biologi

: Mursejleren lever næsten hele sit liv i luften og er så specialiseret, at den ikke kan gå på jorden eller holde fast i grene.

Rugeperiode 22 dage. Ungerne flyvefærdige efter 37-56 dage. Det store udsving skyldes at mursejlere i dårligt vejr må flyve langt væk for at skaffe føde og i ventetiden går ungerne i en dvalelignende tilstand. Yngler ofte i kolonier.

Levested

: Foretrækker større byer hvor de kan placere reden højt.

De senest indberettede arter i Naturbasen: