Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Emil Skovgaard Brandtoft
    Foto: Emil Skovgaard Brandtoft
  • Fotograf: Jørn Ivar Qvonje
    Foto: Jørn Ivar Qvonje
  • Fotograf: Jesper Moeslund
    Foto: Jesper Moeslund

Atlas

: Firblad overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Indtil 35 cm høj, ugrenet stængel med en enlig blomst i spidsen. Nogle cm under blomsten sidder i reglen 4 (sjældnere 2, 3 eller 5-flere) blade, som er helt eller næsten kransstillede. Bladene er bredt elliptiske til omvendt ægformede og med grenede strenge. Blomsten er grønlig 4-tallig med 4 bægerblade, 4 kronblade, 8 støvblade og 1 griffel, som har 4 smalle støvfang.

Frugten er et 1-2 cm stort, blåsort, kugleformet bær. Hele planten, især bærret, er giftig.

Firblad
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Eva Olsen

Variation

: Som regel er der 4 blade, men andre antal forekommer.

Forveksling

: Det er ikke muligt at forveksle Firblad med andre danske planter.

Udbredelse

: Den er temmelig almindelig på Øerne, Bornholm, i Øst- og Sydøstjylland og sjælden i resten af Danmark.
Firblad - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Firblad blomstrer maj-juni. De frugtbærende stængler kan erkendes noget tid efter frugtmodningen, men visner hen på sommeren.

Tidsmæssig fordeling

af Firblad baseret på Naturbasens observationer:
Firblad - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Firblad - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig urt med vandret jordstængel, som hvert år sender et skud med blade og blomst op over jordoverfladen. Skuddet dannes i hjørnet af et lille skælagtigt lavblad på jordstænglen, hvis endeknop fortsætter væksten, samtidigt med at jordstænglen dør bagtil, så planten ”vandrer” hen igennem skovbunden. Jordstænglen kan grene sig, og planten står ofte i mindre bestande.

Blomsterne er først hunlige og mangler honning; de udsender en ådselagtig lugt og bestøves af ådselfluer, spyfluer mv., der tiltrækkes af lugten; selvbestøvning forekommer, da støvfangene ikke er visne, før støvknapperne åbner sig. Frøene spredes af dyr og fugle, for hvem frugten ikke er giftig.

Det latinske slægtsnavn ”Paris” betyder ”parbladet” (den har jo i reglen 4 blade = 2 par); det latinske artsnavn ”quadrifolia” betyder ”4-bladet”, hvad også det danske slægts- og artsnavn gør.

Levested

: Frodigt-muldede skove; især er den karakteristisk for askeskov.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9).

Dansk Flora. Gyldendal. Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere; her Gitte Petersen: Melanthiacdeae. ISBN 87-02-03032-2 (978-87-02--03032-7).

De senest indberettede arter i Naturbasen: