Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ulf Bjerre
    Foto: Ulf Bjerre
  • Fotograf: Emil Frederiksen
    Foto: Emil Frederiksen
  • Fotograf: Thomas  Kehlet
    Foto: Thomas Kehlet

Kendetegn

: Vores mindste lappedykker på 23-29 cm. Er kompakt med kort hals og lille næb. Øjnene er mørke. Sommerdragten er mørk med sort isse og brune kinder, hals og strube. Har en tydelig gul mundvig. Vinterdragten er mørk med beige halssider, bryst og flanker. Har en trillende stemme.
Lille Lappedykker
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ulf Bjerre

Variation

: Kun lille variation.

Forveksling

: Kan nok forveksles med sorthalset lappedykker eller nordisk lappedykker, men disse har røde øjne med gule fjerbørster eller –toppe omkring.

Udbredelse

: Udbredt i hele landet.
Lille Lappedykker - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Kan ses hele året.

Tidsmæssig fordeling

af Lille Lappedykker baseret på Naturbasens observationer:
Lille Lappedykker - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Lille Lappedykker - månedlig fordeling

Biologi

: Lægger 3-5 æg i april og fostrer gerne 2-3 kuld i løbet af sommeren. Har på grund af den ringe størrelse kun fedtreserver til en uges tid og hårde vintre kan derfor reducere bestanden meget.

Levested

: Yngler i små søer, damme, kanaler eller mergelgrave. Helst hvor der ikke er gedder, da disse er en trussel for fuglene. Om vinteren samles de ofte i isfri havne, åmundinger o.l.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Meltofte, H. & Fjeldså, J.(2002): Fuglene i Danmark

De senest indberettede arter i Naturbasen: