Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Gerth Nielsen
    Foto: Gerth Nielsen
  • Fotograf: Bent Christiansen
    Foto: Bent Christiansen
  • Fotograf: Paul Nilsson
    Foto: Paul Nilsson

Kendetegn

: Den røde jordmide kaldes også for rød fløjlsmide, da den genkendes ud fra sin røde farve, nærmest firkantede krop og de fløjlsagtige hår, som den er dækket af. Med en længde på 3-4mm er det en af største mider i den nordlige tempererede zone. Som andre mider kan den kendes på de otte gangben, dog kun seks i larvestadiet, sammen en manglende opdeling i for- og bagkrop.
Rød Jordmide
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ruth Ahlburg

Forveksling

: Den røde jordmide kan let forveksles med andre røde mider fra underordenen fløjlsmider (Progstigmata). Underordenen fløjlsmider indeholder 273 danske arter, men farve, levevis og størrelse mellem arterne kan variere meget. En præcis identificering kræver derfor en grundig undersøgelse af hårene(seta) på ryggen af bagkroppen (dorsal opisthosoma), hvor den har to typer hår, som er længere end ved de fleste andre lignende arter. Miden Trombidium geniculatum har hår med en lignende længde, men da T. geniculatum hanner har en del større genital-plader end T. holosericeum, kan de adskilles ved at betragte disse.

Udbredelse

: T. holosericeum er udbredt i hele landet samt flere lande i Nordeuropa
Rød Jordmide - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: I Danmark observeres langt de fleste fra marts til start juni. Et lignende mønster ses i Tyskland, hvor der også er klart flest observationer fra marts til juni og næstflest observationer i september.

Tidsmæssig fordeling

af Rød Jordmide baseret på Naturbasens observationer:
Rød Jordmide - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Rød Jordmide - månedlig fordeling

Biologi

: Livscyklen indeholder flere stadier: æg, præ-larve, larve, tre nymfestadier (protonymfe, deutonymfe og tritonymfe) og endeligt voksne hunner eller hanner, hvilket er normalt for fløjlsmiderne (Prostigmata). Som larve lever jordmiden som en ektoparasit, dvs. udenpå leddyr som f.eks. insekter og edderkopper i 1-2 uger, hvorefter den lever videre under jorden. Stadiet som ektoparasit bevirker også at de bliver transporteret væk fra deres oprindelige levested. I hvert andet livsstadie; præ-larve, protonymfe og tritonymfe lever T. holosericeum i en inaktiv tilstand kaldet calyptostase, hvor den lever inde i skallen (kutikula) fra det tidligere stadie. Som deutonymfe og som voksen lever den som et rovdyr, hvor føden er leddyr, der er mindre end den selv. Til at fange og partere byttet benytter den de to forreste mundlemmer som er et par klosakse.

Reproduktionen: Befrugtningen sker vha. indirekte sædoverførsel, hvor hannerne stiller sædpakker (spermatoforer) ovenpå en proteinrig stilk, som holder sædpakken fast til overfladen. Parringssæsonen starter om foråret, hvor hannerne kommer op til jordoverfladen og førnelaget, hvor de ofte stiller sædpakken på tørre blade. Hunnerne kommer op til overfladen efter sædpakken, og efter inseminering graver de 5-10cm ned i jorden for at lægge æg. De lægger i gennemsnit 994 æg pr. gang, og kun ved en temperatur på mindst 10 grader.

Levested

: Den røde jordmide findes i skove, især løvskove, hvor den lever på skovbunden eller på mosbelagte stammer. Men den findes også i det åbne land og i haver.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Mąkol, J. and Wohltmann, A. (2000). A redescription of Trombidium holosericeum (Linnaeus, 1758) (Acari: Actinotrichida: Trombidioidea) with characteristics of all active instars and notes on taxonomy and biology. Annales Zoologici. 50. 67-91. (side 17-19).

Serritslev, L., 2007. Gyldendals bog om dyrene i hus og have. 1 udgave, 1 opslag Gyldendal 2007. ISBN 978-87-02-05838-3.

Sevsay, S., Adil, S. İ. Karakurt, E. Buğa and E. Akman (2016). "Five new records of the genus Trombidium (Actinotrichida: Trombidiidae)from northeastern Turkey." TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY 40: 151-156

Witalinski, W. (1985) Structure of the spermatophore in the mite, Trombidium holosericeum (Acari, Trombidiformes): Acarologia 26: 289-294

naturguide.dk...

en.wikipedia.org...Trombidium_holosericeum

www.fugleognatur.dk/artintro...

species-id.net...calyptostase

www.gbif.org...charts...

allearter.dk...

asimi.gl...flojlsmide

www.naturporten.dk...rod-jordmide

De senest indberettede arter i Naturbasen: