Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Peder  Brøgger
    Foto: Peder Brøgger
  • Fotograf: Willy Poulsen
    Foto: Willy Poulsen
  • Fotograf: Ole B. Lyshede
    Foto: Ole B. Lyshede

Kendetegn

: Hvidlige til lyst blågrønne tætte tuer, som kan blive indtil 1/2 meter i diameter, men som dog oftest er mindre.

Stænglen er indtil 15 cm. lang, stiv og uregelmæssigt grenet eller tvegrenet.

Bladene er 3-8 mm, typisk over 7 mm lange og spidse. Den kraftige ribbe udfylder det meste af bladbredden og går helt ud i bladets spids. På både under- og oversiden af ribben findes flere lag blege hyaline celler, der kan opsuge vand, ligesom tørvemossernes hyalinceller.

I Danmark er planten næsten altid steril og sporehuse er meget sjældne. Men bladene i toppen knækker let af og kan vokse ud til nye planter.

Almindelig Hvidmos er på Habitatsdirektivets bilag V

Almindelig Hvidmos
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Thomas Boesdal

Variation

: Tuernes størrelse er meget variabel.

Forveksling

: Almindelig Hvidmos kan let forveksles med Lille Hvidmos (Leucobryum juniperiodeum), som dog altid vokser i små tuer. Hos Lille Hvidmos er den nederste, brede del af bladet kortere end den øvre, smalle del, det er omvendt hos Almindelig Hvidmos. Tværsnit af bladet hos Lille Hvidmos viser kun to lag af hyalinceller, mens Almindelig Hvidmos har op til 6 lag.

Der er overfladiske forvekslingsmuligheder med Tæt Tørvemos (Sphagnum compactum), hvis tuer kan ligner Almindelig Hvidmos tuer en del. Men Tæt Tørvemos har grenene i sidebundter ud fra stænglen som andre tørvemosser. Desuden har den ofte sporehuse, hvad Almindelig Hvidmos sjældent har.

Udbredelse

: Den er ret almindelig på egnede voksesteder i Vestjylland, Sønderjylland og i Nordsjælland. - ellers temmelig sjælden.

Almindelig Hvidmos er på Habitatsdirektivets bilag V, hvilket bl.a. betyder, at den ikke må indsamles i kommercielt øjemed.

Rødlistestatus: LC - ikke truet.

Almindelig Hvidmos - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Året rundt, når der ikke er sne.

Tidsmæssig fordeling

af Almindelig Hvidmos baseret på Naturbasens observationer:
Almindelig Hvidmos - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Almindelig Hvidmos - månedlig fordeling

Biologi

: Den sædvanlige mosbiologi med generationsskifte mellem gametofyten (mosplanten N kromosomer) og sporofyten (sporehuset 2N kromosome), men sporofyten er så sjælden i Danmark, at man næsten kan se bort fra den.

I stedet har den vegetativ formering med afknækkede blade, der kan vokse ud til nye planter.

Levested

: Meget næringsfattig, lidt fugtig bund i skove, på heder og i hedemoser. I Vestjylland kan den godt findes sammen med Tæt Tørvemos, som den overfladisk ligner på tuerne.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den danske mosflora I: Bladmosser. 1976 Gyldendal. Mange forfattere. ISBN: 87-01-20371-6

Mossor. Interpublishing, Stockholm.Tomas Hallingbäck 2000.ISBN 91-86448-11-0.

De senest indberettede arter i Naturbasen: