Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Thomas Kehlet
  Foto: Thomas Kehlet
 • Fotograf: Jørn Ivar Qvonje
  Foto: Jørn Ivar Qvonje
 • Fotograf: Hanne bjørnhart
  Foto: Hanne bjørnhart

Kendetegn

: Den er stokløs og hatten er stribet i rustbrune nuancer og med lys til næsten hvid rand og filtet.

Porerne er labyrintiske til næsten lamelagtige og med 15-20 lameller/porer i randen af hatten.Porefladen er hvidlig med et brunligt skær.

Hatten har en sej og ret hård struktur.

Fyrre-Korkhat
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ulf Bjerre

Forveksling

: Arten er ret let kendelig, dog ligner Gran-Korkhat og Tømmer-Korkhat:

Fyrre-Korhat 15-20 lameller/porer per centimeter i hatranden. Ofte på gran, sjældent på løvtræ.

Gran-Korhat: 8-12 lameller/porer per cm. i hatrandenranden. Ofte på fyr, af og til på løvtræ.

Tømmer-Korkhat: 3-4 porer/lameller/lister per centimeter ihatranden.Næsten glat hat.

Duftende Korkhat har langt kraftigere og tykkere frugtlegemer og ikke-labyrintiske proer.

Udbredelse

: Almindelig til meget almindelig på egnet substrat i hele landet.
Fyrre-Korkhat - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den kan findes året rundt.

Tidsmæssig fordeling

af Fyrre-Korkhat baseret på Naturbasens observationer:
Fyrre-Korkhat - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Fyrre-Korkhat - månedlig fordeling

Biologi

: En nedbryder af dødt ved, især nål, brunmulddanner, der kun nedbryder cellulose og lader de brune ligninforbindelser tilbage. Ofte alvorlig skadevolder på nåletræstømmer, som den ret hurtigt mørner.

Levested

: På dødt nåletræ, ofte på tømmer og ofte på gran, sjældent på løvtræ.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danmarks Svampe, Jan Vesterholt, Gyldendal 2004, ISBN 87-02-02911-1

Nordeuropas Svampe, Gyldendal 2019, Thomas Læssøe & Jens H. Petersen.ISBN 978-87-02-17616-2

De senest indberettede arter i Naturbasen: