Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Mads Meilandt Sørensen
    Foto: Mads Meilandt Sørensen
  • Fotograf: Martin Liebermann
    Foto: Martin Liebermann
  • Fotograf: Dan Hua Wang
    Foto: Dan Hua Wang

Atlas

: Aks-Tusindblad overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Svagt rodfæstet eller flydende vandplante med fjersnitdelte undervandsblade, der næsten altid sidder i firtallige kranse; de er indtil 3 cm lange og kortere end internodierne (stængelstykkerne mellem bladkransene). Bladfligene er 13-38 i antal, ret stive og oftest modsatte; fligene bliver tydeligt kortere mod bladspidsen. Blomsterne er ret uanseelige og sidder ligeledes i firtallige kranse på et aks, der rager op over vandfladen; blomsterne har korte, uanseelige støtteblade. Stænglen er grenet ved basis og ofte rødlig. Undervandsstænglen er indtil 1,5 meter lang; de blomsterbærende overvandsaks rager ca. 10 cm over vandfladen.

Frugten er en 4-delt spaltefrugt.

Aks-Tusindblad
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Martin Liebermann

Variation

: Enkelte kranse kan være 5-tallige, men langt de fleste er 4-tallige.

Forveksling

: Slægten Tusindblad er ret let at kende på de kamformede undervandsblade. Der er forvekslingsmuligheder med de to andre danske arter i slægten:

Skillekaraktererne fremgår af denne nøgle:

1.a. 5-tallige bladkranse, lange, løvbladsagtige støtteblade i blomsterstanden. Blade længere end internodierne (stængelstykket mellem bladkransene): Krans-Tusindblad

1.b. 4-tallige bladkranse, korte, uanseelige støtteblade i blomsterstanden: til 2.

2.a. 13-38 ret stive bladflige, der i reglen er parvis modsatte og som bliver tydeligt kortere mod bladspidsen. Undervandsbladene er kortere end internodierne: Aks-Tusindblad

2.b. 7-18 bløde, hårfine flige, der i reglen ikke er parvis modsatte og som ikke bliver kortere mod bladspidsen. Undervandsbladene af variabel længde i forhold til internodierne: Hår-Tusindblad.

Af andre vandplanter har kun Vandrøllike fjersnitdelte blade; men disse blade er ikke kransstillede som hos Tusindblad-arterne.

Udbredelse

: Den er almindelig i hele Danmark, dog mindre almindelig i skovegne og sandjordsegne.
Aks-Tusindblad - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juli-september. Vegetativt kan den erkendes vækstsæsonen ud.

Tidsmæssig fordeling

af Aks-Tusindblad baseret på Naturbasens observationer:
Aks-Tusindblad - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Aks-Tusindblad - månedlig fordeling

Biologi

: Rodfæstet eller fritsvømmende vandplante, hvor blomsterne har vindbestøvning, og frugterne spredes med vand og fugle. Der er også en effektiv vegetativ spredning med vandfugle, men frøformeringen ser ud til at have stor betydning. Ofte er den næsten enerådende vandplante i de søer, hvor den findes.

Levested

: Næringsrigt, ofte eutrofieret ferskvand. En af de vandplanter, der kan klare mest eutrofiering.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danske Vandplanter ((Miljøstyrelsen, ligger på Internettet) og har glimrende detailbeskrivelser af arten: Find publikationen under Links her på siden.

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: