Observation af Kratsnegl

Indberettet af: Linda Kjær-Thomsen
7 visninger
7. september 2012


Kratsnegl (Arianta arbustorum) 12 adulte


HovedstadenKratsnegl (Arianta arbustorum)
Variation af kratsnegle på få m2 Foto: Linda Kjær-Thomsen

 Log ind

Log ind for yderligere informationer om dette fund

Log ind

 Turinfo

På turen blev der også registreret følgende arter:

Peberrod (Armoracia rusticana)
Peberrod
Armoracia rusticana
Ravsnegl ubest. (Succineidae indet.)
Ravsnegl ubest.
Succineidae indet.
Skvalderkål (Aegopodium podagraria)
Skvalderkål
Aegopodium podagraria
Kæmpe-Balsamin (Impatiens glandulifera)
Kæmpe-Balsamin
Impatiens glandulifera
Stor Nælde var. dioica (Urtica dioica var. dioica)
Stor Nælde var. dioica
Urtica dioica var. dioica
Ellebladbille (Agelastica alni)
Ellebladbille
Agelastica alni
Ager-Tidsel (Cirsium arvense)
Ager-Tidsel
Cirsium arvense
Tidselbåndflue (Urophora cardui)
Tidselbåndflue
Urophora cardui
Ulden Ellebladhveps (Eriocampa ovata)
Ulden Ellebladhveps
Eriocampa ovata
Rød-El (Alnus glutinosa)
Rød-El
Alnus glutinosa
Kål-Tidsel (Cirsium oleraceum)
Kål-Tidsel
Cirsium oleraceum
Rød Kornel (Cornus sanguinea)
Rød Kornel
Cornus sanguinea
Grå-Pil (Salix cinerea ssp. cinerea)
Grå-Pil
Salix cinerea ssp. cinerea
Småblomstret Balsamin (Impatiens parviflora)
Småblomstret Balsamin
Impatiens parviflora
Mellemskarv (Phalacrocorax carbo sinensis)
Mellemskarv
Phalacrocorax carbo sinensis
Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus)
Toppet Lappedykker
Podiceps cristatus
Bysvale (Delichon urbicum)
Bysvale
Delichon urbicum
Glat Hunde-Rose (Rosa canina ssp. canina)
Glat Hunde-Rose
Rosa canina ssp. canina
Benved (Euonymus europaeus)
Benved
Euonymus europaeus
Almindelig Gærde-Snerle (Calystegia sepium ssp. sepium)
Almindelig Gærde-Snerle
Calystegia sepium ssp. sepium
Stillits (Carduelis carduelis)
Stillits
Carduelis carduelis
Hvid Nøkkerose (Nymphaea alba)
Hvid Nøkkerose
Nymphaea alba
Blodrød Hedelibel (Sympetrum sanguineum)
Blodrød Hedelibel
Sympetrum sanguineum
Fiskehejre (Ardea cinerea)
Fiskehejre
Ardea cinerea
Gråand (Anas platyrhynchos)
Gråand
Anas platyrhynchos
Bredbladet Dunhammer (Typha latifolia)
Bredbladet Dunhammer
Typha latifolia
Angelik (Angelica sylvestris)
Angelik
Angelica sylvestris
Spurvehøg (Accipiter nisus)
Spurvehøg
Accipiter nisus
Kær-Galtetand (Stachys palustris)
Kær-Galtetand
Stachys palustris
Iteomyia major (Iteomyia major)
Iteomyia major
Kær-Svovlrod (Peucedanum palustre)
Kær-Svovlrod
Peucedanum palustre
Almindelig Mjødurt (Filipendula ulmaria)
Almindelig Mjødurt
Filipendula ulmaria
Bittersød Natskygge var. dulcamara (Solanum dulcamara var. dulcamara)
Bittersød Natskygge var. dulcamara
Solanum dulcamara var. dulcamara
Kvalkved (Viburnum opulus)
Kvalkved
Viburnum opulus
Troldand (Aythya fuligula)
Troldand
Aythya fuligula
Stilk-Eg (Quercus robur)
Stilk-Eg
Quercus robur
Kær-Tidsel (Cirsium palustre)
Kær-Tidsel
Cirsium palustre
Forskelligfarvet Guldbille (Chrysolina polita)
Forskelligfarvet Guldbille
Chrysolina polita
Sværtevæld (Lycopus europaeus)
Sværtevæld
Lycopus europaeus
Hjortetrøst (Eupatorium cannabinum)
Hjortetrøst
Eupatorium cannabinum
Eng-Forglemmigej (Myosotis scorpioides)
Eng-Forglemmigej
Myosotis scorpioides
Kattehale (Lythrum salicaria)
Kattehale
Lythrum salicaria
Almindelig Skjolddrager (Scutellaria galericulata)
Almindelig Skjolddrager
Scutellaria galericulata
Sort Skovsnegl (Arion ater)
Sort Skovsnegl
Arion ater
Lille Skovmejer (Oligolophus tridens)
Lille Skovmejer
Oligolophus tridens
Rød Langbensmejer (Leiobunum rotundum)
Rød Langbensmejer
Leiobunum rotundum
Stinkende Storkenæb (Geranium robertianum)
Stinkende Storkenæb
Geranium robertianum
Orange Vægmejer (Opilio canestrinii)
Orange Vægmejer
Opilio canestrinii
Grå-El (Alnus incana)
Grå-El
Alnus incana
Rød Hestehov (Petasites hybridus)
Rød Hestehov
Petasites hybridus
Bjørneklo sp. (Heracleum sp.)
Bjørneklo sp.
Heracleum sp.
Almindelig Mangeløv (Dryopteris filix-mas)
Almindelig Mangeløv
Dryopteris filix-mas
Busksnegl (Fruticicola fruticum)
Busksnegl
Fruticicola fruticum
Hindbær (Rubus idaeus)
Hindbær
Rubus idaeus
Skov-Elm (Ulmus glabra)
Skov-Elm
Ulmus glabra
Skorpionflue sp. (Panorpa sp.)
Skorpionflue sp.
Panorpa sp.
Rektangelmejer (Lacinius ephippiatus)
Rektangelmejer
Lacinius ephippiatus
Leuctra sp. (Leuctra sp.)
Leuctra sp.
Almindelig Bingelurt (Mercurialis perennis)
Almindelig Bingelurt
Mercurialis perennis
Have-Guldnælde (Lamiastrum galeobdolon ssp. argentatum)
Have-Guldnælde
Lamiastrum galeobdolon ssp. argentatum
Hybrid-Lærk (Larix x marschlinsii)
Hybrid-Lærk
Larix x marschlinsii
Avnbøg (Carpinus betulus)
Avnbøg
Carpinus betulus
Ahorn (Acer pseudoplatanus)
Ahorn
Acer pseudoplatanus
Gåsepotentil (Argentina anserina)
Gåsepotentil
Argentina anserina
Grøn Mynte (Mentha spicata)
Grøn Mynte
Mentha spicata
Døvnælde (Lamium album)
Døvnælde
Lamium album
Gedeskæg s.l. (Tragopogon pratensis s.l.)
Gedeskæg s.l.
Tragopogon pratensis s.l.
Nældepunggalmyg (Dasineura urticae)
Nældepunggalmyg
Dasineura urticae
Ærenprisgalmyg (Jaapiella veronicae)
Ærenprisgalmyg
Jaapiella veronicae
Mark-Ærenpris (Veronica arvensis)
Mark-Ærenpris
Veronica arvensis
Glat Løvefod (Alchemilla glabra)
Glat Løvefod
Alchemilla glabra
Taffeland (Aythya ferina)
Taffeland
Aythya ferina
Humle-Sneglebælg (Medicago lupulina)
Humle-Sneglebælg
Medicago lupulina
Almindelig Fredløs (Lysimachia vulgaris)
Almindelig Fredløs
Lysimachia vulgaris
Lygtebærer-ugle (Euplexia lucipara)
Lygtebærer-ugle
Euplexia lucipara
Tidselkuglebille (Sphaeroderma testaceum)
Tidselkuglebille
Sphaeroderma testaceum
Almindelig Kællingetand (Lotus corniculatus)
Almindelig Kællingetand
Lotus corniculatus
Hasselknopvikler (Epinotia tenerana)
Hasselknopvikler
Epinotia tenerana
Søtykkæbe (Pachygnatha clercki)
Søtykkæbe
Pachygnatha clercki
Havetæge (Lygocoris pabulinus)
Havetæge
Lygocoris pabulinus
Dansemyg ubest. (Chironomidae indet.)
Dansemyg ubest.
Chironomidae indet.
Guldflue sp. (Lucilia sp.)
Guldflue sp.
Lucilia sp.
Løvflue ubest. (Lauxaniidae indet.)
Løvflue ubest.
Lauxaniidae indet.
Dryomyza anilis (Dryomyza anilis)
Dryomyza anilis
Scathophaga sp. (Scathophaga sp.)
Scathophaga sp.
Mat Spydsvirreflue (Baccha elongata)
Mat Spydsvirreflue
Baccha elongata
Spidsvingeflue sp. (Lonchoptera sp.)
Spidsvingeflue sp.
Lonchoptera sp.
Phaonia rufiventris (Phaonia rufiventris)
Phaonia rufiventris
Amblyptilia acanthadactyla (Amblyptilia acanthadactyla)
Amblyptilia acanthadactyla
Dynd-Padderok (Equisetum fluviatile)
Dynd-Padderok
Equisetum fluviatile
Peber-Mynte (Mentha x piperita)
Peber-Mynte
Mentha x piperita
Mydaea corni (Mydaea corni)
Mydaea corni

De senest indberettede arter i Naturbasen: