Observation af Sabinemåge

Indberettet af: Anni & Peter Nielsen
49 visninger
5. oktober 2009


Sabinemåge (Larus sabini) 2 fouragerende


Nordjylland


Den ene en adult, den anden en 1k.Sabinemåge (Larus sabini)
Der er 3 kommentarer til dette billede
At se måger med hætte i oktober er noget af særsyn. Man spærrer derfor øjnene op, når det sker. En gammel Sabinemåge har hætte til oktober, dvs. meget længere end øvrige ”hættede” måger. Forleden dag, d. 5.10, var jeg så heldig at opdage dette rastende eksemplar af en gammel fugl. Det særlige ved dette eksemplar er, at den har komplet hætte. Det er mest almindeligt, at de få adulte fugle, vi ser her i landet, kun har delvis hætte. Så fuglen var derfor særlig attraktiv, og smuk, og blev straks meldt ud på Dof-call. Den tiltrak ornitologer fra bl.a. Skagen og Ålborg i løbet af dagen. Sabinemågen yngler på småøer og holme langs Ishavets kyster og på den arktiske tundra hele vejen rundt om nordpolen fra Nordøstgrønland over det nordøstlige Sibirien til Alaska og det nordlige Canada. Den grønlandske bestand er meget begrænset. Arten er langdistancetrækker som ternerne, og det er især ungfugle, der optræder herhjemme om efteråret under det sydgående træk. De blæses hertil under kraftige vestenstorme. Adulte fugle ses der ikke mange af, og arten ses i det hele taget kun kortvarigt idet fuglene trækker langs kysterne, ofte flere hundrede meter til havs. Foto: Peter Nielsen
Sabinemåge (Larus sabini)
Der er 4 kommentarer til dette billede
Her ses den adulte fugls skifergrå hætte med sort kant. Og det sorte næb med gul spids. Da jeg først opdagede fuglen, på stor afstand i håndkikkert, var det mest iøjnefaldende den sorte hætte og det sorthvide mønster ("tandrækken") i håndsvingfjerene. Jeg kunne på det tidspunkt ikke se hverken næb- eller benfarve, og tænkte oprigtigt talt ultrakort på adult Præriemåge – en art der kun er set 1 (én) gang i Danmark, en ungfugl, men på samme lokalitet, d. 27.11.2007. En hektisk sprintertur nogle hundrede meter tilbage til scopet - et flammende kig i dette - - - - og min forvildelse var hastigt korrekset. Foto: Peter Nielsen
Sabinemåge (Larus sabini)
Ungfugl - Foto: Peter Nielsen

 Log ind

Log ind for yderligere informationer om dette fund

Log ind

De senest indberettede arter i Naturbasen: