Observation af Tandet Løvmåler

De senest indberettede arter i Naturbasen: