Observation af Dunet Egebregne

Indberettet af: Niels Jeurink
5 visninger
13. august 2021


Dunet Egebregne (Phegopteris connectilis) 1000


NordjyllandDunet Egebregne (Phegopteris connectilis)
Foto: Niels Jeurink

 Log ind

Log ind for yderligere informationer om dette fund

Log ind

 Turinfo

På turen blev der også registreret følgende arter:

Ru Svinemælk (Sonchus asper)
Ru Svinemælk
Sonchus asper
Kantet Dueurt (Epilobium tetragonum)
Kantet Dueurt
Epilobium tetragonum
Bidende Ranunkel (Ranunculus acris)
Bidende Ranunkel
Ranunculus acris
Vejmælkebøtte sp. (Taraxacum sect. Taraxacum)
Vejmælkebøtte sp.
Taraxacum sect. Taraxacum
Enårig Rapgræs (Poa annua)
Enårig Rapgræs
Poa annua
Bredbladet Mangeløv (Dryopteris dilatata)
Bredbladet Mangeløv
Dryopteris dilatata
Almindelig Mangeløv (Dryopteris filix-mas)
Almindelig Mangeløv
Dryopteris filix-mas
Bøg (Fagus sylvatica)
Bøg
Fagus sylvatica
Krybende Hestegræs (Holcus mollis)
Krybende Hestegræs
Holcus mollis
Almindelig Gedeblad (Lonicera periclymenum)
Almindelig Gedeblad
Lonicera periclymenum
Lådden Dueurt (Epilobium hirsutum)
Lådden Dueurt
Epilobium hirsutum
Glat Ærenpris (Veronica serpyllifolia)
Glat Ærenpris
Veronica serpyllifolia
Almindelig Rapgræs (Poa trivialis)
Almindelig Rapgræs
Poa trivialis
Almindelig Hvene (Agrostis capillaris)
Almindelig Hvene
Agrostis capillaris
Almindelig Hønsetarm (Cerastium fontanum ssp. vulgare var. vulgare)
Almindelig Hønsetarm
Cerastium fontanum ssp. vulgare var. vulgare
Almindelig Rajgræs (Lolium perenne)
Almindelig Rajgræs
Lolium perenne
Lav Ranunkel (Ranunculus repens)
Lav Ranunkel
Ranunculus repens
Almindelig Svinemælk (Sonchus oleraceus)
Almindelig Svinemælk
Sonchus oleraceus
Gederams (Epilobium angustifolium)
Gederams
Epilobium angustifolium
Glat Vejbred (Plantago major ssp. major)
Glat Vejbred
Plantago major ssp. major
Fin Kløver (Trifolium dubium)
Fin Kløver
Trifolium dubium
Vej-Pileurt (Polygonum aviculare)
Vej-Pileurt
Polygonum aviculare
Hvidmelet Gåsefod (Chenopodium album ssp. album)
Hvidmelet Gåsefod
Chenopodium album ssp. album
Stor Nælde (Urtica dioica)
Stor Nælde
Urtica dioica
Lancet-Vejbred (Plantago lanceolata)
Lancet-Vejbred
Plantago lanceolata
Almindelig Gyldenris (Solidago virgaurea)
Almindelig Gyldenris
Solidago virgaurea
Almindelig Engelsød (Polypodium vulgare)
Almindelig Engelsød
Polypodium vulgare
Skov-Galtetand (Stachys sylvatica)
Skov-Galtetand
Stachys sylvatica
Glat Dueurt (Epilobium montanum)
Glat Dueurt
Epilobium montanum
Haremad (Lapsana communis)
Haremad
Lapsana communis
Hundegræs (Dactylis glomerata)
Hundegræs
Dactylis glomerata
Bjerg-Rørhvene (Calamagrostis epigejos)
Bjerg-Rørhvene
Calamagrostis epigejos
Kryb-Hvene (Agrostis stolonifera var. stolonifera)
Kryb-Hvene
Agrostis stolonifera var. stolonifera
Hvid-Kløver (Trifolium repens)
Hvid-Kløver
Trifolium repens
Almindelig Firling (Sagina procumbens)
Almindelig Firling
Sagina procumbens
Glanskapslet Siv (Juncus articulatus)
Glanskapslet Siv
Juncus articulatus
Tudse-Siv (Juncus bufonius)
Tudse-Siv
Juncus bufonius
Ager-Tidsel (Cirsium arvense)
Ager-Tidsel
Cirsium arvense
Almindelig Fuglegræs (Stellaria media)
Almindelig Fuglegræs
Stellaria media
Rynket Rose (Rosa rugosa)
Rynket Rose
Rosa rugosa
Gyvel (Cytisus scoparius)
Gyvel
Cytisus scoparius
Skive-Kamille (Matricaria matricarioides)
Skive-Kamille
Matricaria matricarioides
Almindelig Rajgræs (Lolium perenne)
Almindelig Rajgræs
Lolium perenne
Høst-Borst (Scorzoneroides autumnalis)
Høst-Borst
Scorzoneroides autumnalis
Ahorn (Acer pseudoplatanus)
Ahorn
Acer pseudoplatanus
Butbladet Skræppe (Rumex obtusifolius)
Butbladet Skræppe
Rumex obtusifolius
Skov-Kogleaks (Scirpus sylvaticus)
Skov-Kogleaks
Scirpus sylvaticus
Grå-Pil (Salix cinerea ssp. cinerea)
Grå-Pil
Salix cinerea ssp. cinerea
Almindelig Brunelle (Prunella vulgaris)
Almindelig Brunelle
Prunella vulgaris
Gåsepotentil (Argentina anserina)
Gåsepotentil
Argentina anserina
Almindelig Syre (Rumex acetosa)
Almindelig Syre
Rumex acetosa
Øret Pil (Salix aurita)
Øret Pil
Salix aurita
Ager-Padderok (Equisetum arvense)
Ager-Padderok
Equisetum arvense
Lyse-Siv (Juncus effusus)
Lyse-Siv
Juncus effusus
Mark-Forglemmigej (Myosotis arvensis)
Mark-Forglemmigej
Myosotis arvensis
Fløjlsgræs (Holcus lanatus)
Fløjlsgræs
Holcus lanatus
Eng-Brandbæger (Senecio jacobaea)
Eng-Brandbæger
Senecio jacobaea
Rød-El (Alnus glutinosa)
Rød-El
Alnus glutinosa
Lugtløs Kamille (Tripleurospermum perforatum)
Lugtløs Kamille
Tripleurospermum perforatum
Kruset Skræppe (Rumex crispus)
Kruset Skræppe
Rumex crispus
Sump-Evighedsblomst (Gnaphalium uliginosum)
Sump-Evighedsblomst
Gnaphalium uliginosum
Humle-Sneglebælg (Medicago lupulina)
Humle-Sneglebælg
Medicago lupulina
Knudet Pileurt (Persicaria lapathifolia ssp. lapathifolia)
Knudet Pileurt
Persicaria lapathifolia ssp. lapathifolia
Gul Iris (Iris pseudacorus)
Gul Iris
Iris pseudacorus
Almindelig Rapgræs (Poa trivialis)
Almindelig Rapgræs
Poa trivialis
Horse-Tidsel (Cirsium vulgare)
Horse-Tidsel
Cirsium vulgare
Rød-Kløver (Trifolium pratense)
Rød-Kløver
Trifolium pratense
Bredbladet Dunhammer (Typha latifolia)
Bredbladet Dunhammer
Typha latifolia
Muse-Vikke (Vicia cracca)
Muse-Vikke
Vicia cracca
Kær-Tidsel (Cirsium palustre)
Kær-Tidsel
Cirsium palustre
Skov-Hanekro (Galeopsis bifida)
Skov-Hanekro
Galeopsis bifida
Skov-Brandbæger (Senecio sylvaticus)
Skov-Brandbæger
Senecio sylvaticus
Svine-Mælde (Atriplex patula)
Svine-Mælde
Atriplex patula
Spyd-Mælde (Atriplex prostrata)
Spyd-Mælde
Atriplex prostrata
Manna-Sødgræs (Glyceria fluitans)
Manna-Sødgræs
Glyceria fluitans
Skov-Springklap (Cardamine flexuosa)
Skov-Springklap
Cardamine flexuosa
Sump-Fladstjerne (Stellaria alsine)
Sump-Fladstjerne
Stellaria alsine
Stilk-Eg (Quercus robur)
Stilk-Eg
Quercus robur
Tue-Siv (Juncus tenuis)
Tue-Siv
Juncus tenuis
Skovsyre (Oxalis acetosella)
Skovsyre
Oxalis acetosella
Rød Svingel (Festuca rubra)
Rød Svingel
Festuca rubra
Almindelig Røn (Sorbus aucuparia)
Almindelig Røn
Sorbus aucuparia
Bølget Bunke (Deschampsia flexuosa)
Bølget Bunke
Deschampsia flexuosa
Rød-Gran (Picea abies)
Rød-Gran
Picea abies
Rødknæ (Rumex acetosella)
Rødknæ
Rumex acetosella
Rød-Eg (Quercus rubra)
Rød-Eg
Quercus rubra
Almindelig Kongepen (Hypochaeris radicata)
Almindelig Kongepen
Hypochaeris radicata
Liden Klokke (Campanula rotundifolia)
Liden Klokke
Campanula rotundifolia
Almindelig Røllike (Achillea millefolium)
Almindelig Røllike
Achillea millefolium
Håret Høgeurt (Pilosella officinarum)
Håret Høgeurt
Pilosella officinarum
Almindelig Kohvede (Melampyrum pratense)
Almindelig Kohvede
Melampyrum pratense
Vinter-Eg (Quercus petraea)
Vinter-Eg
Quercus petraea
Stor Fladstjerne (Stellaria holostea)
Stor Fladstjerne
Stellaria holostea
Vild Kørvel (Anthriscus sylvestris)
Vild Kørvel
Anthriscus sylvestris
Hassel (Corylus avellana)
Hassel
Corylus avellana
Brombær/Hasselbrombær ubest. (Rubus sect. Rubus/Corylifolii)
Brombær/Hasselbrombær ubest.
Rubus sect. Rubus/Corylifolii
Tveskægget Ærenpris (Veronica chamaedrys)
Tveskægget Ærenpris
Veronica chamaedrys
Stor Konval (Polygonatum multiflorum)
Stor Konval
Polygonatum multiflorum
Dun-Birk (Betula pubescens)
Dun-Birk
Betula pubescens
Navr (Acer campestre)
Navr
Acer campestre
Gederams (Epilobium angustifolium)
Gederams
Epilobium angustifolium
Rejnfan (Tanacetum vulgare)
Rejnfan
Tanacetum vulgare
Grå-Bynke (Artemisia vulgaris)
Grå-Bynke
Artemisia vulgaris
Bjørneklo (Heracleum sphondylium)
Bjørneklo
Heracleum sphondylium
Hvid Stenkløver (Melilotus albus)
Hvid Stenkløver
Melilotus albus
Feber-Nellikerod (Geum urbanum)
Feber-Nellikerod
Geum urbanum
Selje-Pil (Salix caprea)
Selje-Pil
Salix caprea
Almindelig Hyld (Sambucus nigra)
Almindelig Hyld
Sambucus nigra
Skov-Elm (Ulmus glabra)
Skov-Elm
Ulmus glabra
Ask (Fraxinus excelsior)
Ask
Fraxinus excelsior
Miliegræs (Milium effusum)
Miliegræs
Milium effusum
Bævreasp (Populus tremula)
Bævreasp
Populus tremula
Håret Frytle (Luzula pilosa)
Håret Frytle
Luzula pilosa
Douglasgran (Pseudotsuga menziesii)
Douglasgran
Pseudotsuga menziesii
Almindelig Kamgræs (Cynosurus cristatus)
Almindelig Kamgræs
Cynosurus cristatus
Vand-Mynte (Mentha aquatica)
Vand-Mynte
Mentha aquatica
Gul Fladbælg (Lathyrus pratensis)
Gul Fladbælg
Lathyrus pratensis
Hindbær (Rubus idaeus)
Hindbær
Rubus idaeus
Drue-Hyld (Sambucus racemosa)
Drue-Hyld
Sambucus racemosa
Dunet Steffensurt (Circaea lutetiana)
Dunet Steffensurt
Circaea lutetiana
Skov-Jordbær (Fragaria vesca)
Skov-Jordbær
Fragaria vesca
Fjerbregne (Athyrium filix-femina)
Fjerbregne
Athyrium filix-femina
Kvalkved (Viburnum opulus)
Kvalkved
Viburnum opulus
Katteskæg (Nardus stricta)
Katteskæg
Nardus stricta
Ørnebregne (Pteridium aquilinum)
Ørnebregne
Pteridium aquilinum
Mangeblomstret Frytle (Luzula multiflora)
Mangeblomstret Frytle
Luzula multiflora
Kristtorn (Ilex aquifolium)
Kristtorn
Ilex aquifolium
Bugtet Kløver (Trifolium medium)
Bugtet Kløver
Trifolium medium
Stikkelsbær (Ribes uva-crispa)
Stikkelsbær
Ribes uva-crispa
Skov-Padderok (Equisetum sylvaticum)
Skov-Padderok
Equisetum sylvaticum
Euphrasia stricta (Euphrasia stricta)
Euphrasia stricta
Grøn Høgeskæg (Crepis capillaris)
Grøn Høgeskæg
Crepis capillaris

De senest indberettede arter i Naturbasen: