Observation af Macrolepiota permixta

De senest indberettede arter i Naturbasen: