Observation af Philonthus rectangulus

Indberettet af: Morten Kofoed-Hansen
10 visninger
19. august 2018


Philonthus rectangulus 1 Imago


HovedstadenPhilonthus rectangulus (Philonthus rectangulus)
8,0 mm, i kompost. Let bestemmelig ved de små tænder på tindingerne på det meget parallelsidede hoved. DF bind 58 s.63: www.biodiversitylibrary.org...1up Foto: Morten Kofoed-Hansen

 Log ind

Log ind for yderligere informationer om dette fund

Log ind

 Turinfo

På turen blev der også registreret følgende arter:

Almindelig Vej-Pileurt (Polygonum aviculare ssp. aviculare)
Almindelig Vej-Pileurt
Polygonum aviculare ssp. aviculare
Matrem (Tanacetum parthenium)
Matrem
Tanacetum parthenium
Almindelig Svinemælk (Sonchus oleraceus)
Almindelig Svinemælk
Sonchus oleraceus
Rød Tandbæger (Ballota nigra ssp. nigra)
Rød Tandbæger
Ballota nigra ssp. nigra
Grå-Bynke (Artemisia vulgaris)
Grå-Bynke
Artemisia vulgaris
Almindelig Vildvin (Parthenocissus inserta)
Almindelig Vildvin
Parthenocissus inserta
Almindelig Røllike (Achillea millefolium)
Almindelig Røllike
Achillea millefolium
Ager-Tidsel (Cirsium arvense)
Ager-Tidsel
Cirsium arvense
Dunet Dueurt (Epilobium parviflorum)
Dunet Dueurt
Epilobium parviflorum
Ager-Padderok (Equisetum arvense)
Ager-Padderok
Equisetum arvense
Canadisk Bakkestjerne (Conyza canadensis)
Canadisk Bakkestjerne
Conyza canadensis
Grøn Gåsefod (Chenopodium suecicum)
Grøn Gåsefod
Chenopodium suecicum
Skive-Kamille (Matricaria matricarioides)
Skive-Kamille
Matricaria matricarioides
Enårig Rapgræs (Poa annua)
Enårig Rapgræs
Poa annua
Gaffel-Vortemælk (Euphorbia peplus)
Gaffel-Vortemælk
Euphorbia peplus
Kirtel-Dueurt (Epilobium adenocaulon)
Kirtel-Dueurt
Epilobium adenocaulon
Lådden Dueurt (Epilobium hirsutum)
Lådden Dueurt
Epilobium hirsutum
Sort Natskygge (Solanum nigrum)
Sort Natskygge
Solanum nigrum
Bleg Pileurt (Persicaria lapathifolia ssp. pallida)
Bleg Pileurt
Persicaria lapathifolia ssp. pallida
Almindelig Brandbæger (Senecio vulgaris)
Almindelig Brandbæger
Senecio vulgaris
Gærde-Snerle (Calystegia sepium)
Gærde-Snerle
Calystegia sepium
Hyrdetaske (Capsella bursa-pastoris)
Hyrdetaske
Capsella bursa-pastoris
Vild Kørvel (Anthriscus sylvestris)
Vild Kørvel
Anthriscus sylvestris
Rank Vejsennep (Sisymbrium officinale)
Rank Vejsennep
Sisymbrium officinale
Almindelig Hundegræs (Dactylis glomerata ssp. glomerata)
Almindelig Hundegræs
Dactylis glomerata ssp. glomerata
Butbladet Skræppe (Rumex obtusifolius)
Butbladet Skræppe
Rumex obtusifolius
Liriomyza strigata (Liriomyza strigata)
Liriomyza strigata
Almindelig Rajgræs (Lolium perenne)
Almindelig Rajgræs
Lolium perenne
Korbær (Rubus caesius)
Korbær
Rubus caesius
Haremad (Lapsana communis)
Haremad
Lapsana communis
Kastanieminérmøl (Cameraria ohridella)
Kastanieminérmøl
Cameraria ohridella
Svine-Mælde (Atriplex patula)
Svine-Mælde
Atriplex patula
Håret Kortstråle (Galinsoga parviflora)
Håret Kortstråle
Galinsoga parviflora
Humle-Sneglebælg (Medicago lupulina)
Humle-Sneglebælg
Medicago lupulina
Vand-Pileurt (Persicaria amphibia)
Vand-Pileurt
Persicaria amphibia
Krybende Potentil (Potentilla reptans)
Krybende Potentil
Potentilla reptans
Lancet-Vejbred (Plantago lanceolata)
Lancet-Vejbred
Plantago lanceolata
Almindelig Kællingetand (Lotus corniculatus)
Almindelig Kællingetand
Lotus corniculatus
Kruset Skræppe (Rumex crispus)
Kruset Skræppe
Rumex crispus
Ager-Svinemælk (Sonchus arvensis)
Ager-Svinemælk
Sonchus arvensis
Grøn Høgeskæg (Crepis capillaris)
Grøn Høgeskæg
Crepis capillaris
Gedeskæg s.l. (Tragopogon pratensis s.l.)
Gedeskæg s.l.
Tragopogon pratensis s.l.
Horse-Tidsel (Cirsium vulgare)
Horse-Tidsel
Cirsium vulgare
Hvid Stenkløver (Melilotus albus)
Hvid Stenkløver
Melilotus albus
Kornblomst (Centaurea cyanus)
Kornblomst
Centaurea cyanus
Ager-Snerle (Convolvulus arvensis)
Ager-Snerle
Convolvulus arvensis
Mørk Kongelys (Verbascum nigrum)
Mørk Kongelys
Verbascum nigrum
Japan-Pileurt (Fallopia japonica)
Japan-Pileurt
Fallopia japonica
Pibeved (Philadelphus coronarius)
Pibeved
Philadelphus coronarius
Pileurtgalmyg (Wachtliella persicariae)
Pileurtgalmyg
Wachtliella persicariae
Sværtevæld (Lycopus europaeus)
Sværtevæld
Lycopus europaeus
Eng-Brandbæger (Senecio jacobaea)
Eng-Brandbæger
Senecio jacobaea
Blågrøn Gåsefod (Chenopodium glaucum)
Blågrøn Gåsefod
Chenopodium glaucum
Bitter Bakkestjerne (Erigeron acer)
Bitter Bakkestjerne
Erigeron acer
Aften-Pragtstjerne (Silene latifolia ssp. alba)
Aften-Pragtstjerne
Silene latifolia ssp. alba
Lindepunggalmide (Eriophyes tiliae)
Lindepunggalmide
Eriophyes tiliae
Eriophyes tristriatus (Eriophyes tristriatus)
Eriophyes tristriatus
Holobus flavicornis (Holobus flavicornis)
Holobus flavicornis
Mørksømmet Smutugle (Noctua interjecta)
Mørksømmet Smutugle
Noctua interjecta
Gabronthus thermarum (Gabronthus thermarum)
Gabronthus thermarum
Klitfrøtæge (Megalonotus chiragra)
Klitfrøtæge
Megalonotus chiragra
Leptacinus pusillus (Leptacinus pusillus)
Leptacinus pusillus
Sølvstribet Skjoldbille (Cassida nobilis)
Sølvstribet Skjoldbille
Cassida nobilis
Myrmechixenus vaporariorum (Myrmechixenus vaporariorum)
Myrmechixenus vaporariorum
Astenus pulchellus (Astenus pulchellus)
Astenus pulchellus
Nældefrøtæge (Heterogaster urticae)
Nældefrøtæge
Heterogaster urticae
Lille Ørentvist (Labia minor)
Lille Ørentvist
Labia minor
Ahasverus advena (Ahasverus advena)
Ahasverus advena
Palorus subdepressus (Palorus subdepressus)
Palorus subdepressus

De senest indberettede arter i Naturbasen: