Observation af Sorthornet Blomstertæge

Indberettet af: Morten Kofoed-Hansen
2 visninger
24. juni 2017


Sorthornet Blomstertæge (Brachyarthrum limitatum) 2 Imago


SjællandSorthornet Blomstertæge (Brachyarthrum limitatum)
4,8 mm, fundet på foderplanten Bævreasp. Iht Danmarks blomstertæger(2013) er arten kun truffet i Jylland samt et enkelt fund på Fyn. Nyt distriktsfund? Foto: Morten Kofoed-Hansen

 Log ind

Log ind for yderligere informationer om dette fund

Log ind

 Turinfo

På turen blev der også registreret følgende arter:

Prikbladet Fredløs (Lysimachia punctata)
Prikbladet Fredløs
Lysimachia punctata
Sylt-Star (Carex otrubae)
Sylt-Star
Carex otrubae
Almindelig Kamgræs (Cynosurus cristatus)
Almindelig Kamgræs
Cynosurus cristatus
Draphavre (Arrhenatherum elatius)
Draphavre
Arrhenatherum elatius
Rød-Kløver (Trifolium pratense)
Rød-Kløver
Trifolium pratense
Vild Kørvel (Anthriscus sylvestris)
Vild Kørvel
Anthriscus sylvestris
Krybende Potentil (Potentilla reptans)
Krybende Potentil
Potentilla reptans
Rejnfan (Tanacetum vulgare)
Rejnfan
Tanacetum vulgare
Lancet-Vejbred (Plantago lanceolata)
Lancet-Vejbred
Plantago lanceolata
Almindelig Hundegræs (Dactylis glomerata ssp. glomerata)
Almindelig Hundegræs
Dactylis glomerata ssp. glomerata
Gærde-Kartebolle (Dipsacus fullonum)
Gærde-Kartebolle
Dipsacus fullonum
Pastinak (Pastinaca sativa)
Pastinak
Pastinaca sativa
Grå-Bynke (Artemisia vulgaris)
Grå-Bynke
Artemisia vulgaris
Almindelig Kvik (Elytrigia repens)
Almindelig Kvik
Elytrigia repens
Lav Ranunkel (Ranunculus repens)
Lav Ranunkel
Ranunculus repens
Knold-Ranunkel (Ranunculus bulbosus)
Knold-Ranunkel
Ranunculus bulbosus
Almindelig Brunelle (Prunella vulgaris)
Almindelig Brunelle
Prunella vulgaris
Tusindfryd (Bellis perennis)
Tusindfryd
Bellis perennis
Mark-Forglemmigej (Myosotis arvensis)
Mark-Forglemmigej
Myosotis arvensis
Smalbladet Kællingetand (Lotus tenuis)
Smalbladet Kællingetand
Lotus tenuis
Hvid-Kløver (Trifolium repens)
Hvid-Kløver
Trifolium repens
Humle-Sneglebælg (Medicago lupulina)
Humle-Sneglebælg
Medicago lupulina
Almindelig Røllike (Achillea millefolium)
Almindelig Røllike
Achillea millefolium
Fin Kløver (Trifolium dubium)
Fin Kløver
Trifolium dubium
Almindelig Rajgræs (Lolium perenne)
Almindelig Rajgræs
Lolium perenne
Tue-Siv (Juncus tenuis)
Tue-Siv
Juncus tenuis
Fladstrået Siv (Juncus compressus)
Fladstrået Siv
Juncus compressus
Ager-Tidsel (Cirsium arvense)
Ager-Tidsel
Cirsium arvense
Gul Snerre (Galium verum)
Gul Snerre
Galium verum
Bedeguargalhveps (Diplolepis rosae)
Bedeguargalhveps
Diplolepis rosae
Burre-Snerre (Galium aparine)
Burre-Snerre
Galium aparine
Hvid Snerre (Galium mollugo)
Hvid Snerre
Galium mollugo
Gul Fladbælg (Lathyrus pratensis)
Gul Fladbælg
Lathyrus pratensis
Fløjlsgræs (Holcus lanatus)
Fløjlsgræs
Holcus lanatus
Glat Ærenpris (Veronica serpyllifolia)
Glat Ærenpris
Veronica serpyllifolia
Almindelig Rapgræs (Poa trivialis)
Almindelig Rapgræs
Poa trivialis
Gåsepotentil (Argentina anserina)
Gåsepotentil
Argentina anserina
Knæbøjet Rævehale (Alopecurus geniculatus)
Knæbøjet Rævehale
Alopecurus geniculatus
Høst-Borst (Scorzoneroides autumnalis)
Høst-Borst
Scorzoneroides autumnalis
Hundesalat (Leontodon saxatilis)
Hundesalat
Leontodon saxatilis
Strand-Vejbred (Plantago maritima)
Strand-Vejbred
Plantago maritima
Jordbær-Kløver (Trifolium fragiferum)
Jordbær-Kløver
Trifolium fragiferum
Hare-Star (Carex ovalis)
Hare-Star
Carex ovalis
Almindelig Hvene (Agrostis capillaris)
Almindelig Hvene
Agrostis capillaris
Tandbælg (Danthonia decumbens)
Tandbælg
Danthonia decumbens
Hulbladet Fedtmos (Pseudoscleropodium purum)
Hulbladet Fedtmos
Pseudoscleropodium purum
Fåre-Svingel (Festuca ovina)
Fåre-Svingel
Festuca ovina
Græsspinder (Euthrix potatoria)
Græsspinder
Euthrix potatoria
Kryb-Hvene (Agrostis stolonifera var. stolonifera)
Kryb-Hvene
Agrostis stolonifera var. stolonifera
Muse-Vikke (Vicia cracca)
Muse-Vikke
Vicia cracca
Kruset Skræppe (Rumex crispus)
Kruset Skræppe
Rumex crispus
Trævlekrone (Lychnis flos-cuculi)
Trævlekrone
Lychnis flos-cuculi
Almindelig Star (Carex nigra var. nigra)
Almindelig Star
Carex nigra var. nigra
Krybende Pil (Salix repens ssp. repens var. repens)
Krybende Pil
Salix repens ssp. repens var. repens
Bidende Ranunkel (Ranunculus acris)
Bidende Ranunkel
Ranunculus acris
Kær-Snerre (Galium palustre ssp. palustre)
Kær-Snerre
Galium palustre ssp. palustre
Ene-Jomfruhår (Polytrichum juniperinum)
Ene-Jomfruhår
Polytrichum juniperinum
Enårig Rapgræs (Poa annua)
Enårig Rapgræs
Poa annua
Bleggrøn Bægerlav (Cladonia fimbriata)
Bleggrøn Bægerlav
Cladonia fimbriata
Vandnavle (Hydrocotyle vulgaris)
Vandnavle
Hydrocotyle vulgaris
Smalbladet Mangeløv (Dryopteris carthusiana)
Smalbladet Mangeløv
Dryopteris carthusiana
Katteskæg (Nardus stricta)
Katteskæg
Nardus stricta
Mangeblomstret Frytle (Luzula multiflora)
Mangeblomstret Frytle
Luzula multiflora
Hoved-Frytle (Luzula congesta)
Hoved-Frytle
Luzula congesta
Birkefrøtæge (Kleidocerys resedae)
Birkefrøtæge
Kleidocerys resedae
Vorte-Birk (Betula pendula)
Vorte-Birk
Betula pendula
Dag-Lavspinder (Cybosia mesomella)
Dag-Lavspinder
Cybosia mesomella
Lyse-Siv (Juncus effusus)
Lyse-Siv
Juncus effusus
Knop-Siv (Juncus conglomeratus)
Knop-Siv
Juncus conglomeratus
Bjerg-Rørhvene (Calamagrostis epigejos)
Bjerg-Rørhvene
Calamagrostis epigejos
Eng-Rørhvene (Calamagrostis canescens)
Eng-Rørhvene
Calamagrostis canescens
Kær-Dueurt (Epilobium palustre)
Kær-Dueurt
Epilobium palustre
Slangetunge (Ophioglossum vulgatum)
Slangetunge
Ophioglossum vulgatum
Spidskapslet Star (Carex spicata)
Spidskapslet Star
Carex spicata
Tadder-Vikke (Vicia tetrasperma)
Tadder-Vikke
Vicia tetrasperma
Almindelig Syre (Rumex acetosa)
Almindelig Syre
Rumex acetosa
Almindelig Hønsetarm (Cerastium fontanum ssp. vulgare var. vulgare)
Almindelig Hønsetarm
Cerastium fontanum ssp. vulgare var. vulgare
Femhannet Hønsetarm (Cerastium semidecandrum)
Femhannet Hønsetarm
Cerastium semidecandrum
Vild Hør (Linum catharticum)
Vild Hør
Linum catharticum
Blågrøn Star (Carex flacca)
Blågrøn Star
Carex flacca
Horse-Tidsel (Cirsium vulgare)
Horse-Tidsel
Cirsium vulgare
Almindelig Gulhat (Bolbitius titubans)
Almindelig Gulhat
Bolbitius titubans
Bølget Krybstjerne (Plagiomnium undulatum)
Bølget Krybstjerne
Plagiomnium undulatum
Bleggrøn Kantskivelav (Lecanora polytropa)
Bleggrøn Kantskivelav
Lecanora polytropa
Engkarse (Cardamine pratensis)
Engkarse
Cardamine pratensis
Blågrøn Kogleaks (Schoenoplectus tabernaemontani)
Blågrøn Kogleaks
Schoenoplectus tabernaemontani
Strand-Kogleaks (Schoenoplectus maritimus)
Strand-Kogleaks
Schoenoplectus maritimus
Sværtevæld (Lycopus europaeus)
Sværtevæld
Lycopus europaeus
Lille Vandsalamander (Lissotriton vulgaris)
Lille Vandsalamander
Lissotriton vulgaris
Grøn Frø (Pelophylax esculentus)
Grøn Frø
Pelophylax esculentus
Almindelig Sumpstrå (Eleocharis palustris ssp. vulgaris)
Almindelig Sumpstrå
Eleocharis palustris ssp. vulgaris
Enårig Rapgræs (Poa annua)
Enårig Rapgræs
Poa annua
Almindelig Vandranunkel (Ranunculus aquatilis var. aquatilis)
Almindelig Vandranunkel
Ranunculus aquatilis var. aquatilis
Skovpiber (Anthus trivialis)
Skovpiber
Anthus trivialis
Rørspurv (Emberiza schoeniclus)
Rørspurv
Emberiza schoeniclus
Sanglærke (Alauda arvensis)
Sanglærke
Alauda arvensis
Storspove (Numenius arquata)
Storspove
Numenius arquata
Græsbladet Fladstjerne (Stellaria graminea)
Græsbladet Fladstjerne
Stellaria graminea
Korsknap (Glechoma hederacea)
Korsknap
Glechoma hederacea
Kæmpe-Bjørneklo (Heracleum mantegazzianum)
Kæmpe-Bjørneklo
Heracleum mantegazzianum
Havtorn (Hippophaë rhamnoides)
Havtorn
Hippophaë rhamnoides
Almindelig Hyld (Sambucus nigra)
Almindelig Hyld
Sambucus nigra
Hjortetrøst (Eupatorium cannabinum)
Hjortetrøst
Eupatorium cannabinum
Almindelig Søpryd (Baldellia ranunculoides)
Almindelig Søpryd
Baldellia ranunculoides
Markarve (Arenaria serpyllifolia)
Markarve
Arenaria serpyllifolia
Hestesko-Vandnymfe (Coenagrion puella)
Hestesko-Vandnymfe
Coenagrion puella
Skorpiontæge (Nepa cinerea)
Skorpiontæge
Nepa cinerea
Sod-Skållav (Melanelixia fuliginosa)
Sod-Skållav
Melanelixia fuliginosa
Fjernakset Star (Carex distans)
Fjernakset Star
Carex distans
Tigger-Ranunkel (Ranunculus sceleratus)
Tigger-Ranunkel
Ranunculus sceleratus
Håret Star (Carex hirta)
Håret Star
Carex hirta
Korbær (Rubus caesius)
Korbær
Rubus caesius
Almindelig Mangeløv (Dryopteris filix-mas)
Almindelig Mangeløv
Dryopteris filix-mas
Stor Nælde (Urtica dioica)
Stor Nælde
Urtica dioica
Strand-Tusindgylden (Centaurium littorale var. littorale)
Strand-Tusindgylden
Centaurium littorale var. littorale
Liden Tusindgylden (Centaurium pulchellum)
Liden Tusindgylden
Centaurium pulchellum
Sivgræshoppe (Conocephalus dorsalis)
Sivgræshoppe
Conocephalus dorsalis
Almindelig Agermåne (Agrimonia eupatoria)
Almindelig Agermåne
Agrimonia eupatoria
Skive-Kamille (Matricaria matricarioides)
Skive-Kamille
Matricaria matricarioides
Grå-El (Alnus incana)
Grå-El
Alnus incana
Sideskærm (Berula erecta)
Sideskærm
Berula erecta
Brunfiltet Stjernemos (Mnium hornum)
Brunfiltet Stjernemos
Mnium hornum
Stor Bredpande (Ochlodes sylvanus)
Stor Bredpande
Ochlodes sylvanus
Græsrandøje (Maniola jurtina)
Græsrandøje
Maniola jurtina
Admiral (Vanessa atalanta)
Admiral
Vanessa atalanta
Stinkende Storkenæb (Geranium robertianum)
Stinkende Storkenæb
Geranium robertianum
Bittersød Natskygge var. dulcamara (Solanum dulcamara var. dulcamara)
Bittersød Natskygge var. dulcamara
Solanum dulcamara var. dulcamara
Pirol (Oriolus oriolus)
Pirol
Oriolus oriolus
Skovrandøje (Pararge aegeria)
Skovrandøje
Pararge aegeria
Knoldet Brunrod (Scrophularia nodosa)
Knoldet Brunrod
Scrophularia nodosa
Brunrodsnudebille (Cionus scrophulariae)
Brunrodsnudebille
Cionus scrophulariae
Cionus tuberculosus (Cionus tuberculosus)
Cionus tuberculosus
Rødhovedet Kardinalbille (Pyrochroa serraticornis)
Rødhovedet Kardinalbille
Pyrochroa serraticornis
Netskyggebille (Bolitophagus reticulatus)
Netskyggebille
Bolitophagus reticulatus
Tigerskyggebille (Diaperis boleti)
Tigerskyggebille
Diaperis boleti
Birkeporesvamp (Piptoporus betulinus)
Birkeporesvamp
Piptoporus betulinus
Tøndersvamp (Fomes fomentarius)
Tøndersvamp
Fomes fomentarius
Kobberfarvet Øjenløber (Elaphrus cupreus)
Kobberfarvet Øjenløber
Elaphrus cupreus
Kegle-Vokshat (Hygrocybe conica var. conica)
Kegle-Vokshat
Hygrocybe conica var. conica
Almindelig Judasøre (Auricularia auricula-judae)
Almindelig Judasøre
Auricularia auricula-judae
Almindelig Pengeurt (Thlaspi arvense)
Almindelig Pengeurt
Thlaspi arvense
Rød Arve (Anagallis arvensis)
Rød Arve
Anagallis arvensis
Smalbladet Vikke (Vicia sativa ssp. nigra)
Smalbladet Vikke
Vicia sativa ssp. nigra
Smalbladet Dunhammer (Typha angustifolia)
Smalbladet Dunhammer
Typha angustifolia
Gul Fladbælg (Lathyrus pratensis)
Gul Fladbælg
Lathyrus pratensis
Kær-Svinemælk (Sonchus palustris)
Kær-Svinemælk
Sonchus palustris
Gedeskæg s.l. (Tragopogon pratensis s.l.)
Gedeskæg s.l.
Tragopogon pratensis s.l.
Hindbær (Rubus idaeus)
Hindbær
Rubus idaeus
Tofrøet Vikke (Vicia hirsuta)
Tofrøet Vikke
Vicia hirsuta
Følfod (Tussilago farfara)
Følfod
Tussilago farfara
Lille Lappedykker (Tachybaptus ruficollis)
Lille Lappedykker
Tachybaptus ruficollis
Brudelys (Butomus umbellatus)
Brudelys
Butomus umbellatus
Kransbørste (Clinopodium vulgare )
Kransbørste
Clinopodium vulgare
Læge-Baldrian (Valeriana officinalis)
Læge-Baldrian
Valeriana officinalis
Bleggul Snerre (Galium x pomeranicum)
Bleggul Snerre
Galium x pomeranicum
Gul Kløver (Trifolium campestre)
Gul Kløver
Trifolium campestre
Håret Høgeurt (Pilosella officinarum)
Håret Høgeurt
Pilosella officinarum
Tagrør (Phragmites australis)
Tagrør
Phragmites australis
Mark-Stenkløver (Melilotus officinalis)
Mark-Stenkløver
Melilotus officinalis
Klyde (Recurvirostra avosetta)
Klyde
Recurvirostra avosetta
Rødben (Tringa totanus)
Rødben
Tringa totanus
Munk (Sylvia atricapilla)
Munk
Sylvia atricapilla
Løvsanger (Phylloscopus trochilus)
Løvsanger
Phylloscopus trochilus
Nemotelus notatus (Nemotelus notatus)
Nemotelus notatus
Korsknapgalhveps (Liposthenes glechomae)
Korsknapgalhveps
Liposthenes glechomae
Anthonomus pedicularius (Anthonomus pedicularius)
Anthonomus pedicularius
Grøn Våbenflue (Chloromyia formosa)
Grøn Våbenflue
Chloromyia formosa
Poecilobothrus nobilitatus (Poecilobothrus nobilitatus)
Poecilobothrus nobilitatus
Busklanghornsmøl (Adela croesella)
Busklanghornsmøl
Adela croesella
Apion ervi (Apion ervi)
Apion ervi
Rødbenet Jordløber (Pterostichus strenuus)
Rødbenet Jordløber
Pterostichus strenuus
Markglansløber (Bembidion lampros)
Markglansløber
Bembidion lampros
Lille Metaljordløber (Poecilus versicolor)
Lille Metaljordløber
Poecilus versicolor
Kornet Løber (Carabus granulatus)
Kornet Løber
Carabus granulatus
Xantholinus tricolor (Xantholinus tricolor)
Xantholinus tricolor
Xantholinus longiventris (Xantholinus longiventris)
Xantholinus longiventris
Recurvaria leucatella (Recurvaria leucatella)
Recurvaria leucatella
Marmorvandkalv (Rhantus suturalis)
Marmorvandkalv
Rhantus suturalis
Tigerskyggebille (Diaperis boleti)
Tigerskyggebille
Diaperis boleti
Sitona ambiguus (Sitona ambiguus)
Sitona ambiguus
Trichosirocalus troglodytes (Trichosirocalus troglodytes)
Trichosirocalus troglodytes
Ceutorhynchus floralis (Ceutorhynchus floralis)
Ceutorhynchus floralis
Pileblomstertæge (Monosynamma bohemanni)
Pileblomstertæge
Monosynamma bohemanni
Rødhalet Busksmælder (Athous haemorrhoidalis)
Rødhalet Busksmælder
Athous haemorrhoidalis
Mecinus pascuorum (Mecinus pascuorum)
Mecinus pascuorum
Apion spencii (Apion spencii)
Apion spencii
Crudosilis ruficollis (Crudosilis ruficollis)
Crudosilis ruficollis
Crepidodera aurata (Crepidodera aurata)
Crepidodera aurata
Cordylepherus viridis (Cordylepherus viridis)
Cordylepherus viridis
Polydrusus formosus (Polydrusus formosus)
Polydrusus formosus
Apion spencii (Apion spencii)
Apion spencii
Kørvelbuk (Phytoecia cylindrica)
Kørvelbuk
Phytoecia cylindrica
Cryptocephalus fulvus (Cryptocephalus fulvus)
Cryptocephalus fulvus
Museumsklanner (Anthrenus museorum)
Museumsklanner
Anthrenus museorum
Euplectus piceus (Euplectus piceus)
Euplectus piceus
Bembidion properans (Bembidion properans)
Bembidion properans
Dasytes plumbeus (Dasytes plumbeus)
Dasytes plumbeus
Knopurtkuglebille (Sphaeroderma rubidum)
Knopurtkuglebille
Sphaeroderma rubidum

De senest indberettede arter i Naturbasen: