Velkommen til arkivet

Her finder du arkiverede artikler og forumtråde fra Naturbasens nu lukkede hjemmeside "Danmarks Fugle og Natur".

Du kan benytte det nye forum "Artsbestemmelse", hvis du har brug for hjælp til identifikation af dyr, planter eller svampe fundet i Danmark.

Opret ny artsbestemmelse

30. marts 2013

Jægerne skyder for mange arter af fugle

Det kan undre, at den sjældne lille atlingand, der hvert år tager turen frem og tilbage til Afrika syd for Sahara, kan skydes her i landet, for atlinganden er en af de mange arter, der er fredet i vore nabolande.

Nedenstående indlæg + illustration blev den 30.03.2013 bragt i Frederiksborg Amtsavis og i Dagbladet, Ringsted.

___________________________________________________________

Jægerne skyder for mange arter

Søren Wium-Andersen, Biolog, Ådalen 15, Hillerød


Jagtdebat : Det er på tide, at Vildtforvaltningsrådet bliver afløst af et kompetent råd, der tager hensyn til såvel naturen som biodiversiteten og støtter en mere tidsvarende jagtpolitik.

Danske jægere har svært ved at lade fuglene leve. Derfor har jægerne jagttid på ikke mindre end 37 fuglearter. Af disse 37 arter, der må jages i Danmark, er de 15 fredede i Skåne, mens ikke mindre end 26 er fredet i Schleswig -Holstein lige syd for den dansk tyske grænse.

Dette misforhold mellem jagttiderne i vore nabolande er hidtil blevet opretholdt på trods af, at EU har krævet, at der i jagtloven nu står:  ”Jagt på fugle må ikke være i strid med de beskyttelsesforanstaltninger, der er truffet i disses udbredelsesområder.” Derfor kan det undre, at den sjældne lille atlingand, der hvert år tager turen frem og tilbage til Afrika syd for Sahara, kan skydes her i landet, for atlinganden er en af de mange arter, der er fredet i vore nabolande.

I loven står der også ”Jagt skal tilgodese fornuftig udnyttelse”. Hvem kan fornuftigt udnytte de mange jagtbare arter, der smager trannet? Den lille dobbeltbekkasin, der blot vejer 100 gram eller fire gange mere end haglladningen i en jagtpatron, er naturligvis fredet i vore nabolande. Hvorfor skal den skydes i Danmark?

Ny diskussion, tak

Den kendsgerning, at det areal, der kan jages på, langsomt reduceres samtidigt med, at antallet af jægere øges, bør føre til en ny  diskussion om jagtintensitet, biodiversitet og naturoplevelse. Men det er ikke berørt i en rapport om ”Jagttidsrevision 2014” fra Århus Universitetet, som netop nu diskuteres i Vildtforvaltningsrådet.

Rapporten undlader også at medtage en række etiske betragtninger om at udsætte jagtstart på diegivende dyr fra 1. oktober til 1. november på de fire arter krondyr, rådyr, dådyr og sika. Begrundelsen for at fjerne disse etiske overvejelser er ikke angivet.

At Århus Universitet også undlader at nævne, at agerhønen er truet og at den skal rødlistes, sker med en henvisning til, at der sker omfattende udsætningerne af agerhøns. Det betyder i praksis, at det er de økono­miske interesser i udsætningerne af agerhøns, der forhindrer en effektiv beskyttelse af en dansk art. Men det får Århus Universitetet næppe kritik af fra Vildtforvaltningsrådets side, hvor jagtinteresserne er rigt repræsenteret og hvor viden om biodiversitet ikke er tilstede på et professionelt plan.

Det er på tide, at Vildtforvaltningsrådet bliver afløst af et kompetent råd, der tager hensyn til såvel naturen som biodiversiteten og støtter en mere tidsvarende jagtpolitik.Foto: Finn Laugo Sørensen

De senest indberettede arter i Naturbasen: