Velkommen til arkivet

Her finder du arkiverede artikler og forumtråde fra Naturbasens nu lukkede hjemmeside "Danmarks Fugle og Natur".

Du kan benytte det nye forum "Artsbestemmelse", hvis du har brug for hjælp til identifikation af dyr, planter eller svampe fundet i Danmark.

Opret ny artsbestemmelse

26. marts 2013

Dagsommerfuglefænologi januar-maj 2013

Denne tråd vil give en løbende opdateret liste over det tidligste fund af div. dagsommerfuglearter i foråret (og vinteren) 2013. Altså observationer fra 1. januar til 31. maj. Observationerne vil blive hentet fra Naturbasen/F&N, Bugbase (Lepidopterologisk Forening) og Lepidopterologisk Forenings rapportside. Kun fund af imagines (voksne sommerfugle) tæller, og kun individer der er set aktive i det fri, dvs. ikke-overvintrende. Listen for de første meldte fund af dagsommerfugle i 2013 tæller pt. 3 arter, alle takvinger.

1. Nældens Takvinge (Aglais urticae) 5/2

2. Dagpåfugleøje (Inachis io) 28/2

3. Admiral (Vanessa atalanta) 1/3

Der er desuden yderligere ét fund af Admiral/atalanta fra St. Vejlø Skov nær Nakskov på Lolland, d. 3/3. Netop denne art er interessant som forårsfund, da den normalt ikke overlever overvintringen som imago i Danmark.

De senest indberettede arter i Naturbasen: