Velkommen til arkivet

Her finder du arkiverede artikler og forumtråde fra Naturbasens nu lukkede hjemmeside "Danmarks Fugle og Natur".

Du kan benytte det nye forum "Artsbestemmelse", hvis du har brug for hjælp til identifikation af dyr, planter eller svampe fundet i Danmark.

Opret ny artsbestemmelse

5. december 2010

Ær/Ahorn er en hjemmehørende art i Danmark - og har været her længe.

Ær/Ahorn er en oprindelig dansk art.

I en meget interessant artikel i Dansk Botanisk Forenings blad Urt 2010:3 s. 78-85 påviser Erik Buchwald, at Ahorn er en oprindelig dansk art, og ikke – som ellers almindeligt antaget – er indført af Von Langen fra 1766 i forbindelse med hans arbejde med genrejsning af de danske skove. I artiklen påviser Erik Buchwald bl.a. herbariebelæg af Joachim Burser (1600-1639) og Peder Kyllings omtale af arten i 1688.

Der findes vidnesbyrd om Ær i en hel del gamle stednavne, bl.a. Ærskov, Ærhave, Ærholt og Ærfælde – der har med skov eller skovrydning at gøre; de er formentlig fra før 1300. Navnet Ærø indeholder sandsynligvis også mindelser om Ær. Og der kulturhistoriske vidnesbyrd om, at Ær har været brugt til træskoskæring på Ærø i ældre tider. Nu er Ærø uden ældre løvskov bortset fra ganske få levn, men det har ikke altid været tilfældet.

Det fremgår af Von Langens planteliste, at nogle af de Ahorn han indplantede, har været hentet fra Fyn og De Sydlige Øer - og ikke fra udlandet.

Det ser ud til at Ær/Ahorn har haft et samlet udbredelsesområde på De Sydlige Øer, Sydfyn og Østlige Sønderjylland i tiden op til hvor Von Langen begyndte at anvende den i saneringen af det danske skovbrug. Langes første leverancer af frø af Ær kom fra Haderslev/Kolding amter i 1766.

Æren var altså udbredt i de sydlige dele af Danmark før Von Langen begyndte at anvende den. Men den var langt fra almindelig. Skovene blev den gang i udstrakt brugt til græsning, hvilket kraftigt hæmmer Ærens opvækst. Ær danner normalt heller ikke stubskud. Da skovgræsningen efterhånden blev indstillet fik Æren en gevaldig renæssance. Nutidens forhold er læseren velbekendte.

Fejltolkningen af artens naturlige forekomst kan være fremkommet ved, at den voksede i egne, hvor der ikke kom mange af datidens botanikere. Desuden var Sønderjylland, hvorfra den først blev importeret, jo som bekendt tysk fra 1864-1920, hvorfor nogle af datidens plantegeografer kan have stadfæstet importen som stammende fra Tyskland – hvorefter fejlen er blevet skrevet af i efterfølgende floraer.

Så kom ikke og sig at der ikke sker noget nyt omkring vores historiske viden for almindelige danske arter!

Kilde: Buchwald, E.: Ahorn eller Ær – dansk eller invasiv? Urt 2010:3.


De senest indberettede arter i Naturbasen: