Forum-arkiv

 Velkommen til arkivet

Her finder du arkiverede artikler og forumtråde fra Naturbasens nu lukkede hjemmeside "Danmarks Fugle og Natur".

Du kan benytte det nye forum "Artsbestemmelse", hvis du har brug for hjælp til identifikation af dyr, planter eller svampe fundet i Danmark.

Opret ny artsbestemmelse

11. september 2010

Brunslimet Slørhat (Cortinarius trivialis) - en efterlysning

Jeg søger veldokumenterede fund af Brunslimet Slørhat til et skandinavisk forskningssamarbejde om den og en række meget lignende arter. Havde håbet selv at genfinde den på en lokalitet fra sidste år og kunne lave en ordentlig beskrivelse, men lokaliteten er desværre blevet ødelagt i forbindelse med anlæg af et nyt brandbælte.

Ønsker et godt foto i passende størrelse, farveangivelse på hat, stok, lameller og kød, både på unge og gamle eks., samt lugt og smag, det sidste både hathuden og kødet. Jeg ønsker endvidere at et eksemplar bliver skåret igennem på langs og farven beskrevet i hat og stok både på et helt friskt eks., og efter at det har ligget 12-24 timer. Endelig om muligt vil jeg gerne have et sporeaftryk, samt dets omtrentlige farve og meget gerne kende reaktionen af ca. 10 % kaliumhydroxyd på hatoverflade og kød. - Der skal være mindst friske 3 eks. ved plukning.

Arten er oprindelig beskrivet af Morten Langes far Jacob E. Lange, men vi ved ikke helt hvad hans opfattelse dækker, og det vil vi gerne kunne lægge os fast på ved at udnævne en neotype, fra en habitat under pil! Neotypen vil blive grundigt undersøgt mikroskopisk og der vil blive taget en dna-prøve.

I undrer jer måske over min bøn, men det har vist sig at vi har flere arter i gruppen i DK, en knyttet til poppel, en anden til birk, og så Langes til pil. Arten er dårligt kendt fra vore nabolande, hvorfor det er nødvendigt at have godt dansk materiale til fastlæggelse af arten

med venlig hilsen

Torbjørn


Foto: Brunslimet Slørhat, fra pil, Torbjørn Borgen

De senest indberettede arter i Naturbasen: