Velkommen til arkivet

Her finder du arkiverede artikler og forumtråde fra Naturbasens nu lukkede hjemmeside "Danmarks Fugle og Natur".

Du kan benytte det nye forum "Artsbestemmelse", hvis du har brug for hjælp til identifikation af dyr, planter eller svampe fundet i Danmark.

Opret ny artsbestemmelse

7. september 2020

Stilk-Eg eller Vinter-Eg?

Hej!

I Gjern Bakker er der Egekrat, der formodes at stamme fra oprindelig skov, samt plantede Ege.

Ved ihærdig eftersøgning blandt de mange Ege, er det ikke lykkedes mig at finde eksemplarer, hvor sidenerverne fra bladets midte går til bunden af indkæringerne, alle sidenerver går til spidsen af lapperne.

Ifølge Henrik Jørgensen og Flemming Rune "Træer og Buske" går sidenerverne netop ud til spidsen af lapperne og ikke til bunden af indskæringerne hos Vinter-Eg, mens sidenerverne hos Stilk-Eg går ud til både spidsen af lapperne og bunden af indskæringerne.

Er det kendetegn nok til at sige, at der tilsyneladende både blandt de oprindelige Ege og de nyplantede Ege her i Gjern Bakker kun er Vinter-Eg?

I år er der ingen agern på egetræerne. Jeg har kun fundet det enkelte eksemplar, som er vist her på et af billederne. Det er netop fundet der, hvor der er oprindelig egebevoksning.

Venlig hilsen

Niels Ørbæk


Foto: Niels Ørbæk-Eg sp.

De senest indberettede arter i Naturbasen: