Velkommen til arkivet

Her finder du arkiverede artikler og forumtråde fra Naturbasens nu lukkede hjemmeside "Danmarks Fugle og Natur".

Du kan benytte det nye forum "Artsbestemmelse", hvis du har brug for hjælp til identifikation af dyr, planter eller svampe fundet i Danmark.

Opret ny artsbestemmelse

13. januar 2019

Danmarks halvgræsser

Halvgræsser

Jens Christian Schou. 2018. Danmarks halvgræsser, 3. udgave. BFNs Forlag. ISBN 978-87-87746-20-5. 479 sider rigt illustreret med farvefotos og detaljerede stregtegninger. Pris: 250 kr forsendelse. Henvendelse: forlagsbestyrer@bfnsforlag.dk

Kort før jul udkom Jens Chr. Schou, Danske halvgræsser, 3. udgave. Det er en omfattende revision af den tidligere udgave, og er næsten dobbelt så stor, 479 sider. Indledningsvis beskriver den halvgræssernes struktur og klassifikation. Der er 3 nøgler til bestemmelse af arterne i familien. Den første er en nøgle, som omfatter planternes fertile dele, blomst og frugt. Med den anden nøgle kan man bestemme arterne udelukkende med deres vegetative dele: rod, stængel og blade. Disse to nøgler ledsages af farvelagte figurer af detaljer, man skal tage stilling til. Den tredje nøgle er en synoptisk nøgle, som er anderledes struktureret; den er konstrueret af Peter Wind, og vejledning til dens brug er beskrevet. Bogens hoveddel er artsbeskrivelserne. I forhold til tidligere er de udvidet fra 2 sider til 3 eller 4 sider pr. art. De er navngivet efter latinsk navn og eventuelle synonymer. Det følges af det danske navn og tillige norsk, svensk, tysk og engelsk navn. Beskrivelsen omfatter først de vegetative dele fulgt af de fertile dele. Den afsluttes med biotop, udbredelse ledsaget af et kort og eventuelt en sammenligning med arter, der kan forveksles med. Hver art er ledsaget af en tavle med tegnede figurer af planten og detaljer. Et eller flere farvefotos og ofte farvelagte detailfigurer ledsager beskrivelserne. Sidst i bogen beskrives et antal arter fra vore nabolande, som måske kan forventes at blive registreret hos os på et tidspunkt.

Der er gjort meget for, at denne bog gør det lettere at bestemme halvgræsser, der jo ikke altid regnes for det nemmeste. Kombinationen af gode nøgler, korte, men tydelige beskrivelser og tegnede såvel som fotografiske illustrationer for hver art, gør det bekvemt at bestemme planterne. God fornøjelse.

En mere udførlig anmeldelse bringes i et kommende nummer af Urt, Dansk Botanisk Forenings blad.

Ole B. LyshedeFoto: Ole B. Lyshede

De senest indberettede arter i Naturbasen: