Forum-arkiv

 Velkommen til arkivet

Her finder du arkiverede artikler og forumtråde fra Naturbasens nu lukkede hjemmeside "Danmarks Fugle og Natur".

Du kan benytte det nye forum "Artsbestemmelse", hvis du har brug for hjælp til identifikation af dyr, planter eller svampe fundet i Danmark.

Opret ny artsbestemmelse

1. juni 2018

Laver i Nationalpark Thy

Lennarth Skov Espersen & Ulrik Søchting, 2018. Laver i Nationalpark Thy. Rapport 18-1. HabitatVision & BFN’s Forlag. ISBN 9788787746199. 177 sider rigt illustreret med farvefotos.

Denne rapport leverer resultaterne af en undersøgelse af lavforekomsterne i Thy Nationalpark, der omfatter kystregionen fra Agger Tange til Hanstholm. Laverne blev registreret i 400 udlagte felter. Nogle af disse var tilfældigt udlagt, nogle blev lagt i de samme felter, som en tilsvarende mosregistrering foretaget i 2014, og nogle var hotspots, som blev lagt, hvor særligt spændende laver blev fundet. tillige registreredes enkeltfund udenfor disse. Der blev registreret 365 arter, hvilket er 215 flere, end der var kendt fra området før undersøgelsen. 140 af disse er rødlistede og heraf 6, der var troet forsvundne (RE) fra Danmark. Tillige blev der fundet arter nye for landet. Prøvefelterne er en cirkel med radius 5 m og altså et areal på 78,5.m2, i nogle tilfælde et rektangel med samme areal.

Felterne blev udlagt i naturparkens forskellige naturtyper, eksempelvis klit, klithede, plantage m.fl. De registrerede laver fra hver naturtype er samlet i en tabel efter deres hyppighed. I teksten diskuteres deres forekomst, angivelse af flest fundne arter, særlige fund m.m. Et kapitel omhandler hotspots og særligt gode lokaliteter. Der er et kapitel om pleje, og teksten afsluttes med beskrivelse af et antal sjældne og værdifulde arter bl.a. omfattende status, økologi og eventuelle trusler

Bogen anbefales enhver lavinteresseret. Man får et godt indblik i lavforekomsten i forskellige naturtyper indenfor et afgrænset geografisk område, metodik ved en sådan undersøgelse og ikke mindst mange fotos af god kvalitet af laver og landskaber.

Bogen kan bestilles på forlagsbestyrer@bfnsforlag.dk

Pris 200 kr. + forsendelse.

Ole B. LyshedeFoto: Ole B. Lyshede

De senest indberettede arter i Naturbasen: