Velkommen til arkivet

Her finder du arkiverede artikler og forumtråde fra Naturbasens nu lukkede hjemmeside "Danmarks Fugle og Natur".

Du kan benytte det nye forum "Artsbestemmelse", hvis du har brug for hjælp til identifikation af dyr, planter eller svampe fundet i Danmark.

Opret ny artsbestemmelse

11. august 2014

Er skrueaks uddød i Danmark?

Spiranthes spiralis – i floraerne kendt som skrueaks – er officielt sidst registreret i Danmark for 33 år siden, og anses af mange for uddød her i landet. En liste over kendte lokaliteter kan bl.a. ses på Jimmy Lassens hjemmeside (www.dk-orkideer.dk/). Men nu bliver det varmere, hvid stork vender tilbage og har selskab af både ske- og sort, og en anden meget sjælden orkide, knælæbe (Epipogium aphyllum) blev for nogle år siden genfundet efter ikke at været set i en meget lang årrække. Så måske skal vi ikke afskrive skrueaks endnu! De lave skud med meget små blade og endnu mindre hvid-grønne blomster kan let overses. Planten på billedet er fra Algarve i Portugal, hvor den er overordentlig almindelig på enge i kalkområder.

Skrueaks blomstrer fra midt i august til begyndelsen af september, så det er bare med at komme ud at kigge! Den, der har heldet med sig, vil være dagens helt i botanik-kredse og sikkert også blive nævnt i dagspressen 8-)

Arten har en spøjs navnehistorie i Danmark: I Viborgs liste over danske plantenavne fra 1793 hed den drejet fliglæbe, men det blev droppet af Johan Lange i 1850’rne til fordel for høst-skrueaks, en oversættelse af Spiranthes autumnalis, som han kaldte den (Linnés artsnavn spiralis er imidlertid ældre og skal bruges). Der findes faktisk også en sommer-skrueaks, Spiranthes aestivalis, men ikke (endnu da) i DK. Den danske førsteudgave af Den Store/nye Nordisk flora fra 2003 medtog også den dyrkede asiatiske Spiranthes sinensis med navnet ”rødlig skrueaks” og habitaten ”gartnerier og gamle haver” – en besynderlig disposition, som måske skal tilskrives at en af oversætterne var orkide-entusiast og dyrkede den i sin gamle have. Men så var der jo to skrueakser, og den der plejede at være med i danske floraer blev per automatik til ”almindelig skrueaks”. Det har der siden været ironiseret meget over!

Held og lykke og go’ fornøjelse med skrueaks-jagten!

FinnRFoto: Spiranthes spiralis, Algarve [FinnR]

De senest indberettede arter i Naturbasen: