Forum-arkiv

 Velkommen til arkivet

Her finder du arkiverede artikler og forumtråde fra Naturbasens nu lukkede hjemmeside "Danmarks Fugle og Natur".

Du kan benytte det nye forum "Artsbestemmelse", hvis du har brug for hjælp til identifikation af dyr, planter eller svampe fundet i Danmark.

Opret ny artsbestemmelse

10. februar 2014

Storslået eksempel på en reintroduktion succes historie

Storslået eksempel på en reintroduktion succes historie som begyndte for over 50 år siden i England.

Large Blue, Maculinea arion ssp. eutyphron (Fruhstorfer, 1915) Trods over 50 års indsats for at standse dens tilbagegang, forsvandt Sortplettet Blåfugl fra Dartmoor i Devon, England 1979†.

Sortplettet Blåfugl genindførelse i England 1984 var baseret på den opdagelse, at dens larver kun kan overleve i reden af en bestemt art af myre; Hedestikmyre, Myrmica sabuleti. Ændringer i landskabsforvaltning fandtes at være ansvarlig for udryddelsen. Ændringer i græsning kombineret med myxomatose/kaninpest hos kaniner, ændrede græsarealer som blev domineret af for høje og skyggefulde græsser for den varme-elskende myre; Myrmica sabuleti.

Siden 1980, efter en omfattende forskning i sommerfuglens økologi af Dr. Jeremy Thomas, fulgte man hans anbefalinger og restaureret sommerfuglens levesteder ved at rydde krat og genindføre græssende dyr i et projekt ledet af Center for Økologi & Hydrologi (CEH). Og fra 1983 begyndte Jeremy Thomas og medforfatter David Simcox fra CEH at indføre blåfuglen importeret fra Sverige en Ölandsk bestand til 5 udvalgte restaureret lokaliteter i det sydlige England. Det anslåede antal imagoer flyvende i 2006 var ca. 10.000 stk. fordelt på 11 lokaliteter, hvilke er det største antal set på de Britiske øer i over 60 år! Dette er et storslået eksempel på en succes historie når det gælder reintroduktion.

I 2008 besatte Sortplettet Blåfugl 30% flere kolonier end de havde i 1950''erne, før den store tilbagegang begyndte i England.

Gendannelse af Sortplettet Blåfugl levesteder har også give afledte gevinster for andre arter, der lever der, som forfatterne har spekuleret på kunne være en fordel for biodiversiteten. På nogle af sine bevaringsområder der allerede har været dramatiske stigninger i sjældne fugle, planter og andre sommerfugle; såsom Hedelærke, Bleg Hedeviol, Viola lactea og Rødlig Perlemorsommerfugl.

Den forskning, som professor Jeremy Thomas fra University of Oxford og Center for Økologi & Hydrologi (CEH) lavede med sine kolleger, der blev offentliggjort i Science, hvor David Attenborough har beskrevet reintroduktion af Sortplettet Blåfugl til Storbritannien som en bemærkelsesværdig succeshistorie.

Sortplettet Blåfugl, Maculinea arion er nu en af blot tre britiske sommerfugle arter som er på vej til at opfylde konventionen om biologisk mangfoldighed mål at vende arters tilbagegang i 2010. Denne opsving har nøje fulgt de forudsigelser, der genereres af den model som er offentliggjort i Science.

Professor Jeremy Thomas forklarede: "Der er kun få kendte eksempler på en model som er i stand til at forudsige succes i en bevarelse indsats samt vores gjorde, for enhver insekt. Vi er overbeviste om, at denne detaljerede oplysninger vil hjælpe dem, der forsøger at bringe andre truede arter tilbage fra randen af udryddelse. "

_______________

Referencer

Lost UK butterfly thriving again, BBC News

Jeremy Thomas og David Simcox. Center for Økologi & Hydrologi (CEH) England.


Foto: Skåne, august 2011. Lars Andersen

De senest indberettede arter i Naturbasen: