Forum-arkiv

 Velkommen til arkivet

Her finder du arkiverede artikler og forumtråde fra Naturbasens nu lukkede hjemmeside "Danmarks Fugle og Natur".

Du kan benytte det nye forum "Artsbestemmelse", hvis du har brug for hjælp til identifikation af dyr, planter eller svampe fundet i Danmark.

Opret ny artsbestemmelse

19. december 2013

HNV-kortet er ude nu - med F&N-data!

I dag kom den første udgave af HNV-kortet (High Nature Value) på nettet. Ud fra forekomsten af sjældne arter samt en række landskabelige og driftsmæssige forhold, der statistisk set betinger en vis naturværdi, viser kortet, hvor man i Danmark finder natur af høj kvalitet. Planen er, at HNV-kortene fremover skal danne basis for prioritering af naturplejemidler. Det er vildt fedt.

Det bemærkelsesværdige er ikke bare, at vi nu har fået et naturkvalitetskort. Det fede er, at mange af de observationer, som ligger til grund for kortet, stammer fra F&N. Kortet benytter nemlig præcist georefererede og kvalitetssikrede observationer af rødlistede arter, så når man ser violetrandet ildfugl, overdrevsløber, kantet kohvede og indtaster observationerne, fx vha. app’en, bliver de altså brugt.

Potentialet er kæmpestort. Her får alle i virkeligheden et incitament til at registrere sjældne arter. Kratluskere, kommuner, lodsejere…. Og for første gang nogensinde finder fx rødlistede insekter vej til et officielt kort.

Vi kan derfor ikke opfordre nok til, at man indtaster sine fund af sjældne arter på F&N eller fx svampeatlas – med præcise koordinater. Så skal vi nok sørge for at speede kvalitetssikringen op! Det kan betyde en kæmpe styrkelse af den danske natur.

HNV-kortet findes på arealinformation.miljoeportal.dk... Man aktiverer menuen til venstre (pil), hvorefter man klikker på Naturdata, udfolder træet og klikker på HNV. Kortet bliver først aktiveret, når man har zoomet ind på Danmarks-kortet.


Foto: HNV-screenshot

De senest indberettede arter i Naturbasen: