Velkommen til arkivet

Her finder du arkiverede artikler og forumtråde fra Naturbasens nu lukkede hjemmeside "Danmarks Fugle og Natur".

Du kan benytte det nye forum "Artsbestemmelse", hvis du har brug for hjælp til identifikation af dyr, planter eller svampe fundet i Danmark.

Opret ny artsbestemmelse

24. maj 2007

Motorsavsmassakre truer Ildtægen i Danmark

Det forlyder, at alle lindetræerne på Vålse Kirkegård, som huser en stor og klassisk population af Ildtæger, er blevet fældet rub og stub. Samtidig er man i Nykøbing ved at tilrettelægge en renovering af Lindeallé, hvor Ildtægen har et af sine sidste stabile tilholdssteder i Danmark. Guldborgsund Kommune synes dog heldigvis indstillet på at udvise vidtstrakt hensyn til Ildtægens biotopkrav.

Af nyere fundsteder for Ildtægen i Danmark kendes med rimelig sikkerhed kun følgende:

Guldborgsund Kommune

:-S Nykøbing (Linde Allé): Der er planer om en vidtstrakt renovering af alléen!

:-) Nysted (Villahaver): Dokumenterede oplysninger om en god bestand (2006).

:-S Virket (Lindegård): Senest meldt år 2000, kun 3-4 lindetræer. Opdatering tiltrængt!

:-( Vålse Kirke: Lindetræerne på kirkegården meldes alle fældet!

Lolland Kommune

:-S Bandholm: Nylige oplysninger om tre eksemplarer (2007), dokumentation tiltrængt!

:-S Maribo: Senest meldt i 1972, opdatering tiltrængt!

Nyborg Kommune

:-S Vindinge Kirke: Nylige oplysninger om en god bestand (2007), dokumentation tiltrængt!

Bornholm Kommune

:-S Rønne (Villahaver): Senest meldt i 1992-1994, opdatering tiltrængt!

Endvidere ældre fund fra Bremersvold, Sakskøbing, Stubbekøbing, Toreby og Vordingborg, samt en ubekræftet melding fra Sønder Kirkeby. Et gammelt enkeltfund fra Kalundborg er behæftet med usikkerhed, og friske meldinger på F&N af enkeltfund fra Kulhuse og Nødebo må tages med meget stort forbehold indtil nærmere bekræftelse forefindes. Forveksling med Rød kanttæge kan meget let finde sted for den uøvede observatør, derfor er det ubetinget nødvendigt med foto eller belæg!

Ildtægen er i reglen uvinget og derfor meget lokal, men forekommer som regel i stort antal, meget synligt og er let at efterspore på en egnet biotop. Den er dog samtidig meget sårbar overfor en drastisk omlægning, som når en større lindeallé eller lindetræerne på en kirkegård fældes rub og stub, hvilket åbenbart er sket eller risikerer at ske på to af de mest centrale lokaliteter for arten i Danmark.

Referencer: www.fugleognatur.dk/artsbeskrivelseFoto: Søren Tolsgaard

De senest indberettede arter i Naturbasen: