Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Allan  Kristensen
    Foto: Allan Kristensen
  • Fotograf: Mikkel Lausten
    Foto: Mikkel Lausten
  • Fotograf: Lars Andersen
    Foto: Lars Andersen

Atlas

: Ensianblåfugl overvåges i Atlasprojektet Danmarks Dagsommerfugle

Kendetegn

: Vingefang: 28-38 mm. Hannens overside er skinnende violblå med smal, sort sømkant. Hunnens overside er sortbrun med et antal sorte pletter og varierende blå bestøvning. Undersiden er typisk blåfugletegnet med sorte pletter. Mangler dog de typiske orange sømmåner, men har sorte pletter og trekanter i stedet.
Ensianblåfugl
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Allan Kristensen

Variation

: Hannens blå farve varierer i nuance. Udbredelsen af den blå farve på oversiden af hunnens vinger varierer meget.

Forveksling

: Hannen kan først og fremmest forveksles med slidte hanner af Isblåfugl. Men de orange måner hos Isblåfugl er som regel nok til sikker adskillelse. Hunnen kan minde om slidte eksemplarer af Sortplettet Blåfugl, men er som regel lette at kende. Det sikreste kendetegn er, at arten flyver i nærheden af Klokke-Ensian i sure moser og på fugtige heder og kun findes på disse specielle lokaliteter i Vest- og Nordjylland, hvor man sjældent ser Isblåfugl og aldrig Sortplettet Blåfugl, efter denne uddøde fra Jylland.

Ensianblåfugl kan i nogle tilfælde have en icarus-plet som Almindelig Blåfugl, se diskussion og links her: www.naturbasen.dk...ensianblaafugl

Udbredelse

: Ensianblåfugl er forsvundet fra 1/7 af sine lokaliteter i løbet af de sidste 40-50 år. I dag kan den findes på Rømø, Fanø og Læsø, nogle steder langs den jyske vestkyst og i Thy, i plantagerne ved Frøslev Mose ved den dansk-tyske grænse, og endelig i Grene Sande ved Billund, som er en af de sidste 3-4 danske indlandslokaliteter for arten.

Ensianblåfugl er i Danmark primært en kystnær art, som aldrig har haft særligt mange indlandslokaliteter. De fleste lokaliteter lå/ligger på den vestlige side af Jylland, og der er kun få lokaliteter på den østlige side (hvorfra den er forsvundet fra alle i dag).

Ensianblåfugl, som først blev opdaget i Danmark i 1923 (tidligere blev den betragtet som en afvigende form af Sortplettet Blåfugl) er i Danmark aldrig fundet udenfor Jylland og de dertil tilknyttede øer.

Ensianblåfugl - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Først i juli til først i august.

Tidsmæssig fordeling

af Ensianblåfugl baseret på Naturbasens observationer:
Ensianblåfugl - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Ensianblåfugl - månedlig fordeling

Biologi

: Ensianblåfugls larver lever i frøstanden af Klokke-Ensian, muligvis også andre ensianarter. Efter et par hudskifter lader den sig falde ned på jorden, hvor den "adopteres" af én af to Myrmica-myrearter (Myrmica rubra og Myrmica ruginodis), og derefter lever den i myrernes tue, hvor den fodres af myrerne på samme måde, som de ville fodre deres egne larver. En gang imellem æder den også en af myrernes egne larver.

Levested

: I spredte, meget lokale og tit individrige kolonier i hedemoser, fugtige heder og lignende lokaliteter med mange Klokke-Ensian og store bestande af værtsmyren.

De senest indberettede arter i Naturbasen: