Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ken Jensen
    Foto: Ken Jensen
  • Fotograf: Mikkel Lausten
    Foto: Mikkel Lausten
  • Fotograf: Klaus Hermansen
    Foto: Klaus Hermansen

Atlas

: Grøn Busksommerfugl overvåges i Atlasprojektet Danmarks Dagsommerfugle

Kendetegn

: Vingefang: 22-27 mm. Arten er meget let at kende på den grønne farve og dens hurtige flugt. Undersiden er fuldkommen grøn, såvel som oversiden er fuldkommen ensfarvet brun. Kun på bagvingens underside er der et par hvide pletter, undertiden en hel række. Desuden er der på bagvingen en kort lille "hale".

Larven er lysende grøn med en gul sidelinie, har meget kort, tæt behåring, som i silhuet virker svagt brunlilla.

Flankeret af den grønne, tvedelte dorsallinie kan den have 2 rækker af bleggule kiler. Hovedet grønt og behåret som kroppen.

Længde: 16-19 mm.

Grøn Busksommerfugl
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Claus Halkjær

Variation

: Ingen betydelig variation.

Forveksling

: I naturen er det kun den grønne vingeunderside der er synlig, hvilket gør Grøn busksommerfugl meget karakteristisk, da den er den eneste grønne dagsommerfugl i Danmark.

Udbredelse

: I Danmark er Grøn busksommerfugl udbredt i næsten hele Jylland, på det meste af Fyn, i det meste af Nordsjælland og på et par lokaliteter på Lolland-Falster. Den mangler dog helt på Bornholm og i Sydsjælland; på Midt- og Vestsjælland er der i dag kun få lokaliteter tilbage.
Grøn Busksommerfugl - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Flyvetiden er fra sidst i april til starten af juli, larvetiden er maj til juli.

Tidsmæssig fordeling

af Grøn Busksommerfugl baseret på Naturbasens observationer:
Grøn Busksommerfugl - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Grøn Busksommerfugl - månedlig fordeling

Biologi

: Hannerne er meget territoriale, de har hver deres egen gren eller blad på små træer, f.eks. birk eller poppel, hvorfra de holder udkig efter artsfæller. Kommer en han forbi, jages den straks væk, men er det en uparret hun, indleder hannen en parring. Grøn busksommerfugl dukker ofte op sidst i april, derfor kan dagene være lidt kølige. Det løser arten imidlertid ved at sætte sig skråt på f.eks blade, hvorved den opfanger varme fra solen. Arten overvintrer som puppe.

Larven kan leve på mange forskellige lave buske, men typisk på Gyvel (på tørre steder og kun i Jylland) og Bølle (i moser og sumpede steder), gerne solvarme steder med læ.

Levested

: Grøn busksommerfugl træffes i mange forskellige landskabstyper, men typisk på heder (og andre tørre steder), eller hedemoser og højmoser.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Michael Stoltze: Danske Dagsommerfugle, 1996.

Klaus Hermansen: Dagsommerfugle i Danmark, 2010.

De senest indberettede arter i Naturbasen: