Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jørn Skeldahl
    Foto: Jørn Skeldahl
  • Fotograf: René Jacobsen
    Foto: René Jacobsen
  • Fotograf: Søren  Nygaard
    Foto: Søren Nygaard

Svær at bestemme!

Kan forveksles med Stregbredpande (Thymelicus lineola), men undersiden af dennes følehornsspids er sort; på Skråstregbredpande er den gul-orange.

Atlas

: Skråstregbredpande overvåges i Atlasprojektet Danmarks Dagsommerfugle

Kendetegn

: Vingefanget er på 22-28 mm. Vingeoversiderne, hvis grundfarve er ravgul, har mørke kanter, og for hannernes vedkommende også en mørk streg på forvingerne. Vingeundersiderne er ensfarvet strågule. Et vigtigt kendetegn er, at følehornsspidsernes underside er gul-orange.
Skråstregbredpande
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Søren Nygaard

Forveksling

: Skråstregbredpande kan meget let forveksles med Stregbredpande, men denne er på følehornsspidsernes underside sort, mens Skråstregbredpande er gul-orange.

Udbredelse

: Overalt vest for Storebælt. Øst for Storebælt er der kun gjort 2 nogenlunde sikre fund.
Skråstregbredpande - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Flyvetiden ligger i juni-august, larven kan findes overvintrende fra september til juni.

Tidsmæssig fordeling

af Skråstregbredpande baseret på Naturbasens observationer:
Skråstregbredpande - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Skråstregbredpande - månedlig fordeling

Biologi

: Når sommerfuglen ikke flyver omkring på jagt efter føde i form af blomsternektar, sidder den ofte på fremtrædende steder, f.eks. på græsstrå eller blomster. Hannerne er stærkt rivaliserende og jager alle insekter væk fra deres territorier. Ofte er arten aktiv helt tidligt på morgenen.

Larven lever på forskellige græsser. Straks den er klækket fra ægget, spinder den et græsblads to kanter sammen, således at der dannes et skjulested den kan gemme sig i om dagen. Om natten kravler den frem fra sit skjul for at æde.

Levested

: Skråstregbredpande findes overalt på steder med højt græs.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Michael Stoltze: Danske Dagsommerfugle, 1996.

Per Stadel Nielsen: Den lille Grå, 2000.

De senest indberettede arter i Naturbasen: