Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jørgen Munck
    Foto: Jørgen Munck
  • Fotograf: Jørgen Munck
    Foto: Jørgen Munck
  • Fotograf: Jan Lindgaard Rasmussen
    Foto: Jan Lindgaard Rasmussen

Atlas

: Knælæbe overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Knælæbe er en lille og uanseelig orkidé og bliver kun indtil 25 cm høj.

Den er en af 3 danske orkideer helt uden bladgrønt. De andre er Rederod og Koralrod.

Knælæbe har i reglen kun 1-4, ret store blomster. De er hængende og med opadrettet læbe og en kraftig spore og 4-6 vortede længderibber.

Nyudsprungne blomster angives at have en særpræget lugt af banan.

Knælæbe
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jørgen Munck

Forveksling

: Koralrod mangler også klorofyl og har skråt opadrettede blomster i højere antal og findes mest i sumpede birke- og pilekrat. Koralrod blomstrer ultimo maj-primo juni, hvor Knælæbe blomstrer juli-august.

Rederod mangler (næsten) bladgrønt og er en kraftigere plante, og dens blomster har tydeligt fligede underlæbe og er flere i tal.

Udbredelse

: Den er vidt udbredt, men sjælden, i Europa fra Pyrenæerne og England til Lapland i nord.

Bestanden har formentlig kun overlevet i Allindelille Fredskov og med lavere sandsynlighed i Klinteskoven på Møn. I Vindeby Skov blev den sidst set 1944.

Knælæbe er i Den Danske Rødliste vurderet til at være CR - kritisk truet.

Dens eneste, nogenlunde stabile voksested er Allindelille Fredskov; og her ses den kun med års mellemrum og i få eksemplarer.

I Klinteskoven på Møn er den angiveligt sidst set 1976. Forfatteren til dette har dog set den der i 2 eksemplarer lidt syd nuværende Geocenter Møn ca. 1985 uden fotodokumentation, før han blev så udpræget naturnørd, som han er nu.

I Allindelille Fredskov blev den set i 2006 og blev forgæves eftersøgt flere gange siden, indtil den blev genfundet i slut juli/begyndelsen af august 2021.

Knælæbe - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juli-august.

Tidsmæssig fordeling

af Knælæbe baseret på Naturbasens observationer:
Knælæbe - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Knælæbe - månedlig fordeling

Biologi

: Knælæbe har hverken klorofyl eller egentlige rødder og er helt afhængig af sin mykorrhizasvamp. De blomstrende skud udgår fra en kort, grenet jordstængel. Der kan gå adskillige år mellem blomstring, og i den tid lever planten underjordisk sammen med mykorrhizasvampen.

Den er kendt for at kunne selvbestøve, inden blomsten springer ud.

Etymologi:

Epigonium: epi - på og pogon - skæg, altså "overskæg" hentyder til, at læben sidder øverst i blomsten og ikke, som almindeligst er blandt orkideer, nederst.

Aphyllum betyder bladløs, og må siges at være selvforklarende.

Læs mere om arten i Danmarks Vilde Orkideer.

Levested

: Kalkrig, ofte lidt fugtig muldbund i bøgeskove, sjældent i mørke hassel- og pilekrat.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danmarks Vilde Orkideer, Henrik Æ. Pedersen & Niels Faurholdt, illustreret af især Jimmy Lassen, Gyldendal 2010, ISBN: 978-87-02-06386-8.

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Den virtuella floran : linnaeus.nrm.se...epipaph

De senest indberettede arter i Naturbasen: