Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Christian Rørdam
    Foto: Christian Rørdam
  • Fotograf: Ole Dahlgreen
    Foto: Ole Dahlgreen
  • Fotograf: Ole Dahlgreen
    Foto: Ole Dahlgreen

Kendetegn

: Op til 114 mm. lang, men ofte mindre. Skallerne solide med parallel over- og underside. I venstre skal to lange, næsten sammenhængende og sammentrykte skarpe hovedtænder, hvoraf den forreste er meget større end den bageste. Slank, ca. 2,5 gange så lang, som høj.
Ægte Malermusling
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Christian Rørdam

Forveksling

: Lille Malermusling, som dog har stump kegleformede hoved-tænder, der i venstre skal er adskilt af en bred fordybning.

Dammusling, men her er skallerne tynde og skrøbelige med et langt hængsel, uden hængselstænder.

Udbredelse

: Jylland:

Mossø, Skanderborg Sø, Hald Sø, Viborg Nørresø, Bygholm sø, Søgård Sø, Madeeng ( fiskesø )

Sjælland:

Tissø, Tystrup Sø, Gyrstinge Sø, Gentofte Sø, Bøgeholm Sø

Ægte Malermusling - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Hele året

Tidsmæssig fordeling

af Ægte Malermusling baseret på Naturbasens observationer:
Ægte Malermusling - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Ægte Malermusling - månedlig fordeling

Biologi

: Malermuslingen har et kompliceret livsforløb. Hunmuslingens æg befrugtes af sæd, som kommer ind med det vand, muslingen suger ind. De befrugtede æg udvikles over 5 måneder i muslingens gæller til såkaldte glochidier, som er et specielt larvestadium.

Glochidierne frigives fra moderdyret og skal finde en fisk, skalle eller brasen, hvor de kan bore sig ind gennem huden. Her lever glochidierne nogle uger som parasitter, mens de udvikles til små muslinger. Derefter sprænger de sig ud, og fisken gnider dem af sig, hvorefter de små muslinger begynder deres liv på bunden som egentlige muslinger.

Parasitstadiet i fisk tjener bl.a. til spredning af arten.

Malermuslingen bliver 10-15 år gamle. Kønsmodenhed indtræffer efter 4 år.

Malermuslingen sidder nedgravet i bunden med bagenden oppe i vandet. Her findes ind- og udstrømningsåbninger for det vand, som muslingen pumper hen over sine gæller. Gællerne optager ilt fra vandet og sier planktonorganismer fra til føde.

Levested

: Lever i damme, søer og åer og ofte på ret dybt vand, samt ved rolige afløb fra søer

Trusler

: Den komplicerede livscyklus gør arten sårbar over for pludselige skift i miljøet, som kraftigt reducerer bestanden. I så fald kan de ikke i løbet af kort tid opbygge en ny stor bestand. Konkret kan den være truet af de nye invasive Zebra- og Quagga vandremuslinger, fordi disse både kan lukke Dammuslingens skaller med deres bysustråde og udkonkurrere dem i fødekæden.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Kaj Sand- Jensen m. fl.: Naturen i de ferske vande, 2. udgave 2017

Små dyr i Sø og Å, Lars Henrik Olsen m.fl. 2019

De senest indberettede arter i Naturbasen: