Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Birgit Knudsen
    Foto: Birgit Knudsen
  • Fotograf: Marianne Stefansen
    Foto: Marianne Stefansen
  • Fotograf: Marianne Stefansen
    Foto: Marianne Stefansen

Atlas

: Rosmarinlyng overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En stedsegrøn højst 30 cm. høj dværgbusk med krybende jordstængel.

Bladene sidder spredt og er lancetformede og læderagtige og med tilbagrullet rand. Oversiden er mørkegrøn, undersiden er dækket af et hvidgråt vokslag.

Blomsterne er lyst rosenrød, 5-tallige kroner, og sidder i spidsen af grenene på 2-3 cm. lange, røde stilke.

Der er 10 støvdragere, og de er forsynet med hornagtige udvækster.

Rosmarinlyng
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Elsa Voldbjerg Sørensen

Forveksling

: I den danske flora er der næppe indlysende forvekslingsmuligheder. Men en del haveplanter fra lyngfamilien kan ligne lidt. - Rosmarinlyng er sammenholdt med voksestedet en meget karakteristisk og let kendelig plante.

Af nordligt alpine planter, som ikke findes vildtvoksende i Danmark, kan den på bladene minde en smule om bl.a. Blålyng - Phylolodoce caerulea.

Udbredelse

: Rosmarinlyng er gået meget tilbage på grund af ødelæggelse af voksestederne. Den må betegnes som temmelig sjælden i Midt- og Nordjylland og ellers sjælden eller fraværende.
Rosmarinlyng - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer i maj-juni, men er let at kende på de stedsegrønne, lancetformede blade uden for blomstringssæsonen.

Tidsmæssig fordeling

af Rosmarinlyng baseret på Naturbasens observationer:
Rosmarinlyng - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Rosmarinlyng - månedlig fordeling

Biologi

: Rosmarinlyng har vegetativ formering ved sin krybende jordstængel. Blomsterne besøges af honning- og pollensøgende insekter.

Planten er giftig og indeholder et narkotisk virkende stof, andromedotoxin.

Etymologi:

Linné gav den navnet Andromeda, fordi han fandt den i Lapmarken voksende i sump og lysende op ved sin skønhed.

Andromeda var i den græske mytologi datter af Kong Kepheus af Etiopien og Kassiopeia. Moren pralede af´, at Andromedas skønhed overgik selv havnymfernes (nereidernes) og så blev havguden Poseidon grundigt sur og sendte et væmmeligt ødelæggende havuhyre, hvis ødelæggelser kun kunne afværges ved at Andromeda blev ofret til det. Hun blev lænket til en klippe for at afvente uhyrets komme, men blev befriet af helten Perseus, medens tid var.

Polifolia betyder "med blade som hos Polium" - en sydeuropæisk læbeblomst.

Det danske Rosmarinlyng hentyder til bladenes lighed med rosmarins blade, som er ganske slående.

Levested

: Sure højmoser og hedemoser, hvor den ofte vokser i tørvemosset.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen 1956 ff., Branner og Korch.

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)

Dansk Flora Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg (redaktion) ISBN: 87-02-03032-

De senest indberettede arter i Naturbasen: