Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Torben Andersen
    Foto: Torben Andersen
  • Fotograf: Torben Andersen
    Foto: Torben Andersen
  • Fotograf: Torben Andersen
    Foto: Torben Andersen

Kendetegn

: Længde 33-39 cm, vingefang 80-95 cm. Mellemstor slank, lys og langvinget ugle. Kendes bedst på det meget karakteristiske, hjerteformede slør og de sorte øjne. Oversiden næsten ensfarvet gråligt tegnet, med tilgang af okkerfarve. Underside (guttata m.fl) gulorange med dråbeformede pletter. Flugt er elegant og giver et langhalset indtryk, ofte med hængende ben.

Stemme: Advarer med et højt skrig. Hannens revirsang er et langt, vildt og nærmest uhyggeligt skrig: "schrrriih".

Føde: Hovedsageligt smågnavere, hvor den særligt har specialiseret sig i at fange Spidsmus, som er en art den har omtrent for sig selv. Men også insekter, fugle og padder er på menukortet.

I Danmark skumrings- og (mest) nataktiv.

Slørugle
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Torben Andersen

Variation

: Der findes ret mange forskellige racer af arten verden over. I Danmark kendes to former: Guldbrystet slørugle (Tyto alba guttata) og langt sjældnere den hvidbrystede form (Tyto alba alba).

Forveksling

: I flugt kan den forveksles med Skovhornugle.

Udbredelse

: Den er en af verdens mest udbredte fuglearter, som yngler i alle kontinenter, dog med undtagelse af Antarktis.

Danmark er artens nordligste udbredelsesområde. Hovedudbredelsen herhjemme er Sønderjylland, som huser op imod 50 procent af bestanden.

Sidst i 80erne og først i 90erne var arten ved at forsvinde fra Danmark med sølle 25 resterende par. Bestanden blev reddet af en uhørt stor invasion i 1991. En intensiv redekasseopsætning, artsfokus og andre faktorer, har siden betydet at arten har været og fortsat er i rivende fremgang, med tidvise tilbageslag. Bestanden vurderes således til at være oppe imod 500 par i 2009. Vinteren 2009/2010 var hård ved bestanden og det vurderes at 9 ud af 10 Slørugler sultede ihjel, hvorfor bestanden i 2010 vurderes til triste 50 par. Siden er den igen gået kraftigt frem.

Slørugle - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Sløruglen er en standfugl. Ellers gør den ikke meget for at gøre opmærksom på sig selv, men i perioden, hvor hannen synger eller, hvor ungerne skriger, er det optimalt at lytte efter arten. De fleste fugle findes da også ved, at man kigger efter deres store, faste næsten sorte uglegylp.

Tidsmæssig fordeling

af Slørugle baseret på Naturbasens observationer:
Slørugle - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Slørugle - månedlig fordeling

Biologi

: Langt de fleste danske par yngler i opsatte redekasser i gårdbygninger osv.

I maj måned lægges 4-6 æg (større kuld ses dog). Rugningen tager omkring 30 dage og fortages af hunnen. Ungerne forlader reden primo august, men bliver gerne på lokaliteten de kommende måneder. I vinterhalvåret strejfer de rundt, dog sjældent længere væk end 15 - 20 kilometer.

Arten kan i gode gnaverår og i forbindelse med milde vintre nå at sætte 2 kuld unger på vingerne. I dette tilfælde vil første kuld allerede være lagt i april måned.

Arten er utrolig trofast og bliver gerne boende i mange år på den gård hvor den slår sig ned.

Levested

: På større gårde, især hvor der stadigvæk holdes husdyr, og hvor der er omkring- stående ældre træer. Området må gerne være meget varieret, agerland, mose, enge osv.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Mullarney m.fl. Fugle i felten 2000, samt Meltofte m.fl. Fuglene i Danmark 2002 Beman m.fl Fuglene i Europa, Nordafrika og mellemøsten 1998

De senest indberettede arter i Naturbasen: