Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jørgen Olesen
    Foto: Jørgen Olesen
  • Fotograf: Jørgen Olesen
    Foto: Jørgen Olesen
  • Fotograf: Kirsten D. Nielsen
    Foto: Kirsten D. Nielsen

Atlas

: Liden Vintergrøn overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En glat, flerårig plante med krybende jordstængel og stilkede, ovale rundtakkede blade, samlet i et grundroset. Det indtil 30 cm. høje blomsterskaft er bladløst, skarpt kantet og bærer en Tætblomstret, alsidig klase af kortstilkede, ret små blomster, med hvide til blegrøde kronblade og med en 1-2 mm. lang, næsten ret griffel.
Liden Vintergrøn
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Claus Danielsen

Forveksling

: Skærmvintegrøn - Chimaphila umbellata - har blomsterne i skærm og aflangt ægformede, ret grovtakkede blade.

Enblomstret Vintergrøn - Monesis uniflora - er spæd og med en enkelt stor blomst.

Ensidig Vintergrøn - Pyrola chlorantha - har ensidigt stillede blomser i en aksagtig klase.

Mose-Vintergrøn har åbne blomster længere stilkede blade.

Klokke-Vintergrøn har modsat Liden Vintergrøn næsten helrandede blade og desuden større blomster.

Alle andre arter i slægtskomplekset end Liden Vintegrøn og Klokke-Vintergrøn har tydeligt krummet griffel.

Udbredelse

: Hist og her på egnede voksesteder i det meste af landet.
Liden Vintergrøn - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juli-august.

Tidsmæssig fordeling

af Liden Vintergrøn baseret på Naturbasens observationer:
Liden Vintergrøn - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Liden Vintergrøn - månedlig fordeling

Biologi

: Blomsterne mangler honning, men bestøves at pollensamlende insekter. Der er også vegetativ formering ved den krybende jordstængel.

Liden Vintergrøn har meget effektiv mykorrhiza med forskellige svampe.

Etymologi:

Pyrola er latinsk diminutiv af Pyrus (Pirus) sigtende til, at bladene hos nogle arter ligner pæreblade (Pære-Pyrus).Vintergrøn fordi bladene hos denne og andre vintergrøn-slægter er grønne om vinteren.Minor- latin: mindre - sigter til blomsternes størrelse, som også de danske navn.

Levested

: Ret mager bund i skove og i ikke for fugtige moser, grusgrave og klitlavninger.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: