Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Dan Hua Wang
  Foto: Dan Hua Wang
 • Fotograf: Bo Valeur
  Foto: Bo Valeur
 • Fotograf: Karl Kristensen
  Foto: Karl Kristensen

Kendetegn

: Hannerne måler 4-5 mm, mens hunnerne er 6-7 mm. Der er en klar kønsdimorfi (forskellig udseende mellem køn). Hannerne har et karakteristisk dobbelt v-formet tegn af hvide hår forrest på cephalotorax (forkrop). Hannernes abdomen (bagkrop) er beklædt med sorte hår, som brydes af en hvid bred stribe med lige til tandede kanter, som løber hele vejen ned langs abdomen. Siderne af cephalotorax og abdomen er beklædt med en tynd række lyse hår.

Hunnerne er i brune, sorte og grå farver, og bærer modsat hannen kun et udvisket v i panden. På abdomen bærer hun en lidt lysere midterstribe, som er flankeret af lysere, udflydende pletter. På siderne af det midterste øjenpar, findes karakteristiske pletter af hvide hår (Scharff & Lissner, 2017). Begge køn har mørke ben med ringe af hvide til orangegyldne hår, mens hannens palper adskiller sig fra hunnens, ved at være helt hvide til orangegyldne.

V-Mærket Hoppekop
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ole Martin

Variation

: Hannernes signatur-mærke, v'et i panden kan være stærkt til meget svagt optegnet. Midterstriben på hannernes abdomen kan variere i farverne fra hvid til lys grå.

Forveksling

: Da der ikke er andre arter i slægten i Danmark, er der ikke nogen direkte forvekslingsmuligheder. Hannerne kan med god vilje forveksles med den relativt sjældne Phlegra fasciata eller treplettet springedderkop (Pellenes tripunctatus), da begge arter også bærer en hvid midterstribe på abdomen. P. tripunctatus har dog en tyndere midterstribe, med en tværgående linje, så farvemarkeringen næsten ligner et omvendt kors. P. fasciatas abdomen er længere end hos v-mærket hoppekop. Signaturmærket i panden mangler hos begge forvekslings-arter.

Hunnerne kan i første øjekast forveksles med arter i slægten Attulus, men disse mangler de hvide karakteristiske pletter på siden af det forreste øjenpar.

Udbredelse

: Findes I Danmark spredt i Jylland og observeret enkelte steder på Sjælland, især i Nord/Nordvestsjælland. Tilsyneladende lokalt vidt udbredt, bl.a. på Anholt og Mols.
V-Mærket Hoppekop - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Arten ses i perioden fra slutningen af marts til slutningen af september, med tydelig størst aktivitet i april og maj.

Tidsmæssig fordeling

af V-Mærket Hoppekop baseret på Naturbasens observationer:
V-Mærket Hoppekop - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

V-Mærket Hoppekop - månedlig fordeling

Biologi

: V-mærket hoppekop er som andre springedderkopper en fremragende springer og jæger. Den ser godt med det forreste øjenpar, og holder nøje øje med byttet inden den angriber. Øjnene kommer også til gavn under parringsdansen. Hannen rejser sit forreste benpar lodret op i luften, og bevæger de farvede palper og løftede forben i små ryk, mens han forsigtigt nærmer sig hunnen. Parringsdans hos springedderkopper er vidt udbredt, og v-mærket hoppekops parringsdans minder om parringsdansen hos de australske påfugle-edderkopper, som også er i familien springeddderkopper.

Hvis v-mærket hoppekop-hannen danser godt, lader hunnen sig parre. Efter parring lægger hun ca. 35 æg i en silkevævet, flad ægsæk, som oftest placeres under et blad eller lignende. Det er kun hende der bliver vogter over ægsækken, indtil ungerne er klar til at indtage verden.

I det sandede habitat hvor arten opholder sig, kan den finde på at skjule sig i sandet ved at grave en fordybning, hvori den lægger sig på ryggen og spinder et camouflagelåg over.

Levested

: Arten lever på soleksponerede, tørre, stenede og sandede områder, gerne i nærheden af lav og sparsom vegetation. Hedearealer og stenede græsarealer samt langs kysten er foretrukne levesteder.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Brændegard, J. (1972). Edderkopper eller spindlere II - (Sparassidae, Philodromidae, Thomisidae, Salticidae, Oxyopidae). Danmarks Fauna, 80.

Daht, M., & Bischoff, H. (1928). Tierwelt Deutschlands.

Edmunds, M. (1978). On the association between Myrmarachne spp.(Salticidae) and ants. Bulletin (British Arachnological Society), 4, 149160.

Gajdo, P., & Toft, S. (2000). a Twenty-Year Comparison of Epigeic Spider Communities (Araneae) of Danish Coastal Heath Habitats. Journal of Arachnology, 28(1), 9096. doi.org...0161-8202(2000)0280090:ATYCOE2.0.CO;2

Metzner, H. (1999). Thema: Taxonomie, Verbreitung und Ökologie von Spinnen. Andrias, 14.

Richman, D. B., & Jackson, R. R. R. R. (1992). A review of the ethology of jumping spiders (Araneae, Salticidae). Bulletin of the British Arachnological Society, 9(2), 3337. Retrieved from www.peckhamia.com...Richman Jackson 1992 A review of the ethology of jumping spiders.pdf

British Arachnological Society . (2017, Maj 16). Spider and Harvestman Recording Scheme website - the national recording schemes for spiders and harvestmen in Britain. Retrieved from Spider and Harvestman Recording Scheme website: srs.britishspiders.org.uk...Aelurillusv-insignitus

Danmarks Fugle og Natur. (2017, maj 16). v-mærket hoppekop (Aellurillus v-insignitus). Retrieved maj 16, 2017, from Danmarks Fugle og Natur: www.fugleognatur.dk/artintro...

Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestrisk Natur. (2007, november 11). Den danske Rødliste - Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757). Retrieved maj 16, 2017, from DMU: www2.dmu.dk...data...

parade Aelurillus v-insignitus. (2017, marts 30). Retrieved maj 16, 2017, from Youtube: www.youtube.com/watch...

Roberts, M. J. (1996). Collins Field Guide - Spiders og Britain and Northern Europe. London: HarperCollins Publishers.

Scharff, N., & Lissner, J. (2017, maj 16). Danmarks edderkopper. Retrieved from Danmarks edderkopper: www.danmarks-edderkopper.dk/artsbeskrivelse

De senest indberettede arter i Naturbasen: