Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: jens veilgaard vendelbo
    Foto: jens veilgaard vendelbo
  • Fotograf: Peder Storup
    Foto: Peder Storup
  • Fotograf: Charlotte Svensson og Ole Donald Mortensen
    Foto: Charlotte Svensson og Ole Donald Mortensen

Atlas

: Gul Evighedsblomst overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Gul Evighedsblomst er indtil 30 cm høj. Stænglen er ugrenet bortset fra helt foroven, hvor kurvene sidder i skærm eller halvskærm. Hele planten er lyst gråfiltet. Den blomsterbærende stængel udgår fra en roset af nærmest æg-lancetformede grundblade. Stængelbladene sidder spredt på stænglen, er smalt lancetformede og bliver smallere op mod blomsterstanden.

Kurvene er 6-7 mm brede, og blomster og kurvblade er smørgule og glinsende.

Hele planten har aromatisk lugt.

Gul Evighedsblomst
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: jens veilgaard vendelbo

Variation

: Der er ofte ret mange rent vegetative rosetter uden blomsterbærende skud.

Forveksling

: Gul Evighedsblomst kan i blomst ikke forveksles med andre danske planter. Dog fandtes for ca. 100 år siden den noget lignende Gulhvid Evighedsblomst (Pseudognaphalium luteoalbum) vildtvoksende på Sydøstbornholm. Den ligner Gul Evighedsblomst en del, men har hvidgule kurvblade, kurvene mere kortstilkede og tættere samlet og er enårig og uden bladroset. Den har også vokset på Øland og i det sydlige Sverige/Skåne, men er nu formentlig forsvundet fra Norden.

Vegetativt kan Gul Evighedsblomst måske forveksles med Kattefod, som kan vokse på lignende biotoper, men Kattefod har meget mindre og smallere rosetblade, som er hvidfiltede på undersiden og næsten glatte på oversiden, hvor Gul Evighedsblomsts rosetblade er filtet-hårede på begge side.

Den ligner overhovedet ikke Rank- og Sump-Evighedsblomst, som nu anbringes i en anden slægt.

Udbredelse

: Den forekommer hist og her til temmelig almindeligt på sandede lokaliteter ved og nær kysterne på Øerne og i det nordlige Østjylland og er temmelig sjælden i indlandet disse steder. Den er sjælden i det øvrige Danmark.
Gul Evighedsblomst - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Gul Evighedsblomst blomstrer juli-september. Det visnende frøstande kan erkendes langt hen på sæsonen.

Tidsmæssig fordeling

af Gul Evighedsblomst baseret på Naturbasens observationer:
Gul Evighedsblomst - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Gul Evighedsblomst - månedlig fordeling

Biologi

: Gul Evighedsblomst er en flerårig, ofte bestanddannende urt med krybende jordstængel. Blomsterne bestøves af insekter eller ved selvbestøvning. Frugterne er hårede og udstyret med fnok og spredes af vinden.

Det latinske slægtsnavn Helichrysum kommer af græsk: helios = sol og khrysos = guld, altså solguld et meget passende navn. Artsnavnet arenarium kommer af arena = sand (og også den med sand bestrøede arena i de gamle amfiteatre); det betyder altså voksende på sandede steder.

Det danske slægtsnavn Evighedsblomst hentyder til, at blomsterne og kurvbladene bevarer deres farve efter tørring. Planten anvendes ofte i tørbuketter og er gået en hel del tilbage i naturen bl.a. pga. plukning.

Levested

: Tørre, sandede strandoverdrev, bakkeskrænter, i grusgrave m.v.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: