Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jeppe Fonnesbo
    Foto: Jeppe Fonnesbo
  • Fotograf: Asbjørn Hillestoft
    Foto: Asbjørn Hillestoft
  • Fotograf: Christian Bertelsen
    Foto: Christian Bertelsen

Atlas

: Skov-Fladbælg overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En stor og kraftig ærteblomst med indtil et par meter lange rankede skud, hvis vækstform er krybende-nedliggende. Den kan dog være klatrende, hvis den vokser tæt ved træer, buske og hegn.

Stænglen er kraftigt vinget.

Bladet har kun 1 sæt småblade og ender i en grenet slyngtråd.

Blomsterne er ret store og sidder i langstilkede 2-10 blomstrede klaser. De er rosenrøde og ofte med indslag af grønt.

Akselbladene er linjeformede til smalt lancetformede.

Skov-Fladbælg
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Vilhelm Dalgaard

Forveksling

: Skov-Fladbælg forveksles let med Flerårig Lathyrus og andre dyrkede arter og former i Lathyrus (Fladbælg)-slægten, som hyppigt forvilder sig, men kendes ret let på at have smalle, linje-lancetformede akselblade, hvor de dyrkede arters akselblade er bredt lancetformede til næsten ægformede. www.fugleognatur.dk/gallery_browse

Knold-Fladbælg har kantet, ikke vinget, stængel og smalt ovale, ikke tilspidsede småblade.

Udbredelse

: Den er ret almindelig på Øerne, Bornholm og i Østjylland og Østlige Sønderjylland, og mangler næsten i Midt- Vest- og Nordjylland.

Skov-Fladbælg ser ud til at være under udbredelse og optræder i nogen grad som pionerplante på vejskråninger, i gamle råstofgrave o.l. - ikke sjældent på biotoper hvor også arter som Flerårig Lathyrus forvilder sig.

Skov-Fladbælg - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juli-august.

Tidsmæssig fordeling

af Skov-Fladbælg baseret på Naturbasens observationer:
Skov-Fladbælg - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Skov-Fladbælg - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig urt med kort og tyk grenet jordstængel.

Blomsterne bestøves af insekter, og frøene spredes ved vindslyngspredning eller slyngspredning, idet bælgen springer op elastisk, når den er moden, hvorved frøene slynges væk.

Etymologi:

Lathyrus er dannet af græsk lathyros, som er navnet på en bælgplante. Fladbælg hentyder, ikker særligt originalt, til de stærkt sammentrykte bælge. Sylvéstris betyder "voksende i skov" eller "vildtvoksende", som jo i vid udstrækning er synonyme.

Levested

: Lyse skove, skovbryn, skrænter, vejkanter, dæmninger.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen 1956 ff., Branner og Korch.

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)

Dansk Flora Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg (redaktion) ISBN: 87-02-03032-2

De senest indberettede arter i Naturbasen: