Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Brian Willum Petersen
    Foto: Brian Willum Petersen
  • Fotograf: Poul Secher Henriksen
    Foto: Poul Secher Henriksen
  • Fotograf: Svend Carstensen
    Foto: Svend Carstensen

Kendetegn

: Blodplet har en sort krop. Forvingerne er mørke, med en lang rød streg, som løber langs forkanten af vingen, samt to isolerede røde pletter. Bagvingerne også røde, med mørk kant.

Larven er sort- og gulstribet med lange tynde hvide hår og kan blive mellem 24 og 28 mm lang. Da foderplanten er giftig, optager larven også giften og kan sidde frit fremme, da ingen fugle vil tage den. Den unge larve ligner den fuldvoksne, men er måske lidt mere sortagtig i det.

Blodplet
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ken Jensen

Variation

: Pletterne på forvingerne kan variere i form.

Forveksling

: Blodplet kan nemt forveksles med køllesværmere i familien Zygaeninae, som alle har advarselsfarver i sort og rødt: www.fugleognatur.dk/familieintro Arten kan dog sagtens skelnes fra andre ved den lange røde streg langs forkanten af vingen.

Udbredelse

: Blodplet er almindelig og træffes i hele landet.
Blodplet - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den voksne sommerfugl (imago) flyver fra sidst i april og til juli. Larven ses fra medio juni til medio september, og ofte flere på hver plante. Den unge larve ligner den fuldvoksne, dog ofte lidt mere sortagtig. Fuld længde: 24- 28 mm.

Tidsmæssig fordeling

af Blodplet baseret på Naturbasens observationer:
Blodplet - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Blodplet - månedlig fordeling

Biologi

: Sommerfuglen er dagflyvende, og langsom. Det sidste kan den tillade sig, da den er giftig. Larvens værtsplante er Eng-brandbæger, og det er her blodpletten får sin gift fra. Af samme årsag kan larverne sidde frit fremme, da ingen fugle vil spise dem. Den overvintrer som puppe. www.fugleognatur.dk/artsbeskrivelse

Levested

: Blodplet lever i enge og på overdrev, samt andre åbne steder, hvor der findes Eng-brandbæger. Også mere stille vejsider kan den findes på, samt stenede strandenge.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Per Stadel Nielsen: Den lille Grå

De senest indberettede arter i Naturbasen: