Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Niels Jæger
    Foto: Niels Jæger
  • Fotograf: Kis  Boel Guldmann
    Foto: Kis Boel Guldmann
  • Fotograf: Finn Toustrup Nielsen
    Foto: Finn Toustrup Nielsen

Atlas

: Lille Farvevandnymfe overvåges i Atlasprojektet Danmarks Guldsmede

Kendetegn

: Lille Farvevandnymfe er en af vores allermindste vandnymfer. Hunner kan variere meget i farve på hoved, forkrop og underside af bagkrop. Udfarvede hunner har dog altid ensfarvet sort overside på bagkroppen. Hanner har også sort overside på bagkroppen dog med blå tegninger på 8. og 9. led.
Lille Farvevandnymfe
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Lars Pedersen

Forveksling

: Lille Farvevandnymfe forveksles let med Stor Farvevandnymfe. Det gælder især unge individer og hunner. Formen af pronotum samt oversiden af bagkroppen er dog meget gode karakterer. Det tofarvede vingemærke adskiller den fra Lille Rødøjet Vandnymfe samt de blå og sorte vandnymfer, dog ikke Stor Farvevandnymfe.

Udbredelse

: Lille Farvevandnymfe er truffet enkelte steder på Sjælland, Fyn og Bornholm samt flere steder i Jylland (inkl. ældre fund i Sønderjylland). I betragtning af artens spredningsevne og, at den kan være svær at registrere, må Lille Farvevandnymfe altid kunne forventes at være til stede på en egnet lokalitet. Til trods for det er arten blevet eftersøgt forgæves mange steder i den østlige del af landet.
Lille Farvevandnymfe - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Lille Farvevandnymfe kan være på vingerne fra starten af maj og til sidst i september.

Tidsmæssig fordeling

af Lille Farvevandnymfe baseret på Naturbasens observationer:
Lille Farvevandnymfe - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Lille Farvevandnymfe - månedlig fordeling

Biologi

: Lille Farvevandnymfe er som sin nære slægtning, Stor Farvevandnymfe, god til at sprede sig til nye lokaliteter, hvor den kan være ganske talrig. Hunner af Lille Farvevandnymfe lægger æggene alene og udviklingen tager typisk et år. Arten træffes af og til meget tidligt på sæsonen. I disse tilfælde kunne det være interessant om arten også kunne registreres flyvende i sensommeren, hvilket kunne indikere at Lille Farvevandnymfe kan have to generationer på et enkelt år ligesom det er tilfældet længere mod syd i Europa.

Levested

: Lille Farvevandnymfe træffes på mange forskellige typer af lokaliteter udover nyetablerede søer/vandhuller. Også brunvandede moser og sommerudtørrende klitsøer kan huse faste, men typisk små bestande.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dijkstra, K-D. 2006. Field Guide to the Dragonflies of Britain and Europe. British Wildlife Publishing

Nielsen, O.F. 1998. De Danske Guldsmede. Apollo Books

Askew, R.R. 2004. The Dragonflies of Europe. Harley Books

Billquist, M., Smallshire D. and Swash A. 2012. Svenska Trollsländeguiden. Hirschfeld Media

De senest indberettede arter i Naturbasen: