Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Thomas Larsen
    Foto: Thomas Larsen
  • Fotograf: Thomas Larsen
    Foto: Thomas Larsen
  • Fotograf: Robert Luttik
    Foto: Robert Luttik

Kendetegn

: Vingefang: 34-39 mm. Forvingerne brun-grå med to tydelige, sorte, tværliggende striber. Mellem disse to striber er der to hvidlige pletter, der minder en del om tallet 80. Bagvingerne er grålige.
Brillespinder
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Thomas Larsen

Forveksling

: Kan forveksles med sin slægtning Tethea or, men denne har flere mørke striber på forvingerne, og en anderledes plet sammesteds. Den ydre mellemlinje går hos or tydeligt udad ved forvingekanten. Hos ocularis går den tydelig indad.

Udbredelse

: Da artiklen blev skrevet i 2013 var den kun fundet i Danmark 3 gange, som et sjældent trækdyr. Første fund er fra Vindeholme (Lolland) 1972. Sidenhen er den fundet i Blåvand (Vestjylland) 2006 og Gedser (Falster) 2008. Idag (08-01-2024) er der yderligere 25 fund af den i samme område (Lolland-Falster) fra 2021 til 2023, og 2 fund på Skovsgaard (Langeland).
Brillespinder - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Arten har to årlige generationer. Flyvetiden er maj-juli og august-september. Larven i maj-juni og august-september.

Tidsmæssig fordeling

af Brillespinder baseret på Naturbasens observationer:
Brillespinder - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Brillespinder - månedlig fordeling

Biologi

: Imago tiltrækkes af lyslokning. Larven lever på poppel og bævreasp.

Levested

: Skovbryn, skove o.lign. med bævreasp og poppel.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Michael Fibiger & Morten Top-Jensen: Danmarks Sommerfugle, 2009.

Per Stadel Nielsen: Den lille Grå, 2000.

De senest indberettede arter i Naturbasen: