Observation af Løvfrø

Indberettet af: Gert S Laursen
1 visning
29. august 2012
NT IV

Løvfrø (Hyla arborea) 5 juvenil fou


MidtjyllandLøvfrø (Hyla arborea)
Udbredelse: I Danmark finder vi hovedsagelig arten i afgrænsede sydlige egne. Den er udbredt på Bornholm, i spredte dele af Sjællands sydlige halvdel, på Lolland, i et lille område af det sydvestlige Fyn, på Als, i det sydøstlige Jylland samt omegnen af Århus og derfra sydpå ned mod Odder. Ødelæggelser af både vand- og landhabitater gennem det meste af 1900-tallet medførte meget drastiske tilbagegange for løvfrøen. Men startende på Bornholm i 1980erne og lidt senere Als har en målrettet indsats for at genoprette levesteder i Danmark båret frugt, så trusselsbilledet ikke længere er så negativt. Metapopulationen omkring Århus stammer fra et genudsættelsesprojekt i 1985, og den er i dag stor og levedygtig. Små isolerede populationer på Lolland og Sjælland med ringe fertilitet gav mistanke om indavlsdepressioner. Som et forskningsprojekt udsattes således løvfrøer (indsamlet som æg) fra to små sydsjællandske populationer på det militære øvelsesterræn ved Antvorskov nær Slagelse fra 1994 til 1998, hvilket skulle fungere som et levende laboratorium for at registrere, om tegnene på indavl hermed ville blive reduceret eller elimineret. Men beklageligvis blev det videnskabelige aspekt af projektet spoleret, eftersom en person ulovligt udsatte løvfrøer fra Århus i området ved Antvorskov i 1998. Denne population er nu veletableret. I dag tyder det på, at den ene af de to oprindelige sydsjællandske populationer (fra området mellem Vordingborg og Kalvehave) er uddød eller uddøende. Andre egenhændige og uautoriserede udsættelser kendes også, f.eks. på Knudshoved Odde og det sydvestlige Fyn. Sidstnævnte stammer fra genudsætninger fra omkring 1999, og iflg. Fog (in litt. 2007) skulle bl.a. analyser af mtDNA vise, at de er indslæbt fra Sønderjylland. Foto: Gert S Laursen

 Log ind

Log ind for yderligere informationer om dette fund

Log ind

 Turinfo

På turen blev der også registreret følgende arter:

Løvfrø (Hyla arborea)
Løvfrø
Hyla arborea

De senest indberettede arter i Naturbasen: