Observation af Isfugl

Indberettet af: René Larsen
2 visninger
8. maj 2010


Isfugl (Alcedo atthis) 2 adulte han+hun ynglepar


NordjyllandIsfugl (Alcedo atthis)
Der er 8 kommentarer til dette billede
Isfuglene er i gang med forberedelserne til den nye ynglesæson. Redehullet bliver flittigt besøgt og hannen fanger fisk til hunnen, som bliver belønnet med en tur på ryggen af hunnen. Foto: René Larsen
Isfugl (Alcedo atthis)
Der er 2 kommentarer til dette billede
Isfuglene bruger lang tid på at bade og pudse fjerdragten. Foto: René Larsen
Isfugl (Alcedo atthis)
Foto: René Larsen
Isfugl (Alcedo atthis)
Foto: René Larsen

 Log ind

Log ind for yderligere informationer om dette fund

Log ind

De senest indberettede arter i Naturbasen: