Observation af Euscelis incisus

15. april 2021


Euscelis incisus 7 nymfe


Sjælland


Har denne cikadenymfe en chance?
Fundet på vandflade, som jeg husker det :)Euscelis incisus (Euscelis incisus)
Foto: Ebbe Kristensen

 Log ind

Log ind for yderligere informationer om dette fund

Log ind

 Turinfo

På turen blev der også registreret følgende arter:

Apion hydrolapathi (Apion hydrolapathi)
Apion hydrolapathi
Apion frumentarium (Apion frumentarium)
Apion frumentarium
Nældens Takvinge (Aglais urticae)
Nældens Takvinge
Aglais urticae
Gulrandet Kvikløber (Agonum marginatum)
Gulrandet Kvikløber
Agonum marginatum
Hesteigle (Haemopis sanguisuga)
Hesteigle
Haemopis sanguisuga
Dværgrygsvømmer (Plea minutissima)
Dværgrygsvømmer
Plea minutissima
Pukkelhovedet Dværgedderkop (Hypomma bituberculatum)
Pukkelhovedet Dværgedderkop
Hypomma bituberculatum
Anotylus rugosus (Anotylus rugosus)
Anotylus rugosus
Sortplettet Agerrovbille (Tachyporus hypnorum)
Sortplettet Agerrovbille
Tachyporus hypnorum
Stor Glansløber (Bembidion tetracolum)
Stor Glansløber
Bembidion tetracolum
Roset-Springklap (Cardamine hirsuta)
Roset-Springklap
Cardamine hirsuta
Toplettet Øjenrovbille (Stenus biguttatus)
Toplettet Øjenrovbille
Stenus biguttatus
Stenus boops (Stenus boops)
Stenus boops
Gravand (Tadorna tadorna)
Gravand
Tadorna tadorna
Gråand (Anas platyrhynchos)
Gråand
Anas platyrhynchos
Grågås (Anser anser)
Grågås
Anser anser
Gråstrubet Lappedykker (Podiceps grisegena)
Gråstrubet Lappedykker
Podiceps grisegena
Vibe (Vanellus vanellus)
Vibe
Vanellus vanellus
Musvåge (Buteo buteo)
Musvåge
Buteo buteo
Drossel ubest. (Turdinae indet.)
Drossel ubest.
Turdinae indet.
Hvid Vipstjert (Motacilla alba)
Hvid Vipstjert
Motacilla alba
Sanglærke (Alauda arvensis)
Sanglærke
Alauda arvensis
Blishøne (Fulica atra)
Blishøne
Fulica atra
Troldand (Aythya fuligula)
Troldand
Aythya fuligula
Skarv (Phalacrocorax carbo)
Skarv
Phalacrocorax carbo
Altica sp. (Altica sp.)
Altica sp.
Amara sp. (Amara sp.)
Amara sp.
Smal Sivløber (Paradromius linearis)
Smal Sivløber
Paradromius linearis
Sneorm (Cantharis sp. (larvae))
Sneorm
Cantharis sp. (larvae)
Toogtyveplettet Mariehøne (Psyllobora vigintiduopunctata)
Toogtyveplettet Mariehøne
Psyllobora vigintiduopunctata
Toplettet Glansløber (Bembidion biguttatum)
Toplettet Glansløber
Bembidion biguttatum
Døgnflue ubest. (Ephemeroptera indet.)
Døgnflue ubest.
Ephemeroptera indet.
Scolopostethus sp. (Scolopostethus sp.)
Scolopostethus sp.
Vårflue ubest. (Trichoptera indet.)
Vårflue ubest.
Trichoptera indet.
Lys Jordhumle (Bombus lucorum)
Lys Jordhumle
Bombus lucorum
Posthornsnegl (Planorbarius corneus)
Posthornsnegl
Planorbarius corneus
Havesnegl (Cepaea hortensis)
Havesnegl
Cepaea hortensis
Lundsnegl (Cepaea nemoralis)
Lundsnegl
Cepaea nemoralis
Ravsnegl ubest. (Succineidae indet.)
Ravsnegl ubest.
Succineidae indet.
Stavedderkop sp. (Tetragnatha sp.)
Stavedderkop sp.
Tetragnatha sp.
Tornfrøet Hornblad (Ceratophyllum demersum)
Tornfrøet Hornblad
Ceratophyllum demersum
Lyse-Siv (Juncus effusus)
Lyse-Siv
Juncus effusus
Vår-Gæslingeblomst (Erophila verna)
Vår-Gæslingeblomst
Erophila verna
Følfod (Tussilago farfara)
Følfod
Tussilago farfara
Horse-Tidsel (Cirsium vulgare)
Horse-Tidsel
Cirsium vulgare
Rejnfan (Tanacetum vulgare)
Rejnfan
Tanacetum vulgare
Vejmælkebøtte sp. (Taraxacum sect. Taraxacum)
Vejmælkebøtte sp.
Taraxacum sect. Taraxacum
Tveskægget Ærenpris (Veronica chamaedrys)
Tveskægget Ærenpris
Veronica chamaedrys
Butbladet Skræppe (Rumex obtusifolius)
Butbladet Skræppe
Rumex obtusifolius
Karpe (Cyprinus carpio)
Karpe
Cyprinus carpio
Podura aquatica (Podura aquatica)
Podura aquatica
Helochares obscurus (Helochares obscurus)
Helochares obscurus
Laccobius colon (Laccobius colon)
Laccobius colon
Vandrøver (Ilyocoris cimicoides)
Vandrøver
Ilyocoris cimicoides
Bugsvømmer, ubest. (Corixidae indet.)
Bugsvømmer, ubest.
Corixidae indet.
Almindelig Bjørneedderkop (Trochosa terricola)
Almindelig Bjørneedderkop
Trochosa terricola
Almindelig Piratjagtedderkop (Pirata piraticus)
Almindelig Piratjagtedderkop
Pirata piraticus
Krabbeedderkop sp. (Xysticus sp.)
Krabbeedderkop sp.
Xysticus sp.
Kærbaldakinspinder (Microlinyphia impigra)
Kærbaldakinspinder
Microlinyphia impigra
Kommentar til turen:
  • Vandhulstur med Yvonne Engmann

De senest indberettede arter i Naturbasen: