Observation af Birkemus

Indberettet af: René Mathiasen
5 visninger
2. september 2013
VU IV

Birkemus (Sicista betulina) 1 adult


Syddanmark


Fanget i fælde i forbindelse med Novana-overvågning. Biotopen er lettere bevokset skråning ned mod Ådal.Birkemus (Sicista betulina)
Foto: René Mathiasen

 Log ind

Log ind for yderligere informationer om dette fund

Log ind

 Turinfo

På turen blev der også registreret følgende arter:

Vandspidsmus (Neomys fodiens)
Vandspidsmus
Neomys fodiens

De senest indberettede arter i Naturbasen: