Observation af Lacon lepidopterus

Observatør: B. G. Rye
Indberettet af Ole Martin · 25 visninger
1. juni 1906
RE

Lacon lepidopterus 1 Imago


HovedstadenLacon lepidopterus (Lacon lepidopterus)
En meget karakteristisk, skælklædt smælder på omkring 14 mms længde. Arten er kun kendt fra Dyrehavemose i Nordskoven, hvor der i perioden 1906-1912 fandtes ialt 4 eksemplarer uden på en meget gammel eg, Absalonegen, af hvilken der nu kun er formuldede rester tilbage i skovbunden. Nærmeste findested er Halltorps Hage på Öland i Sverige, hvor den formentlig heller ikke lever mere Desuden har jeg efterfølgende fundet to larver af arten i Zoologisk Museums samling, som ligeledes er fundet i den kendte eg og i samme periode som de fire imagines.. . Foto: Ole Martin

 Log ind

Log ind for yderligere informationer om dette fund

Log ind

 Turinfo

Kommentar til turen:
  • Arten, som nu regnes for uddød i Danmark, fandtes fåtalligt i Jægerspris Nordskov i årene 1906-1912 på en "tusindårig eg". Dette eksemplar er fundet uden på egen af smælderspecialisten B. G. Rye. Træet, som var kendt under navnet "Absalonegen", er nu næsten forsvundet, og kun ganske få og små rester af kæmpeegen ligger tilbage i skovbunden.

    Da jeg i 1988 og senere besøgte egen, fandt jeg de andre trælevende smælderarter Ampedus praeustus, nigrinus, balteatus og hjorti i de udgåede, brunmuldede rester af egen.

De senest indberettede arter i Naturbasen: