Observation af Korsknap

Observatør: Henrik Bringsøe og Aoi Bringsøe
Indberettet af Henrik Bringsøe · 1 visning
23. april 2011


Korsknap (Glechoma hederacea) hist og her blomstrende


Sjælland



 Log ind

Log ind for yderligere informationer om dette fund

Log ind

 Turinfo

På turen blev der også registreret følgende arter:

Løvsanger (Phylloscopus trochilus)
Løvsanger
Phylloscopus trochilus
Gransanger (Phylloscopus collybita)
Gransanger
Phylloscopus collybita
Gulspurv (Emberiza citrinella)
Gulspurv
Emberiza citrinella
Munk (Sylvia atricapilla)
Munk
Sylvia atricapilla
Tornsanger (Sylvia communis)
Tornsanger
Sylvia communis
Trane (Grus grus)
Trane
Grus grus
Musvåge (Buteo buteo)
Musvåge
Buteo buteo
Tårnfalk (Falco tinnunculus)
Tårnfalk
Falco tinnunculus
Fiskeørn (Pandion haliaetus)
Fiskeørn
Pandion haliaetus
Knopsvane (Cygnus olor)
Knopsvane
Cygnus olor
Spurvehøg (Accipiter nisus)
Spurvehøg
Accipiter nisus
Grønbenet Rørhøne (Gallinula chloropus)
Grønbenet Rørhøne
Gallinula chloropus
Troldand (Aythya fuligula)
Troldand
Aythya fuligula
Blishøne (Fulica atra)
Blishøne
Fulica atra
Bogfinke (Fringilla coelebs)
Bogfinke
Fringilla coelebs
Hvid Vipstjert (Motacilla alba)
Hvid Vipstjert
Motacilla alba
Løvfrø (Hyla arborea)
Løvfrø
Hyla arborea
Løvfrø (Hyla arborea)
Løvfrø
Hyla arborea
Springfrø (Rana dalmatina)
Springfrø
Rana dalmatina
Spidssnudet Frø (Rana arvalis)
Spidssnudet Frø
Rana arvalis
Snog (Natrix natrix)
Snog
Natrix natrix
Skovfirben (Zootoca vivipara)
Skovfirben
Zootoca vivipara
Markfirben (Lacerta agilis)
Markfirben
Lacerta agilis
Sørgesnerremåler (Epirrhoe tristata)
Sørgesnerremåler
Epirrhoe tristata
Grøn Sandspringer (Cicindela campestris)
Grøn Sandspringer
Cicindela campestris
Græsspinder (Euthrix potatoria)
Græsspinder
Euthrix potatoria
Tårnurt (Arabis glabra)
Tårnurt
Arabis glabra
Gråand (Anas platyrhynchos)
Gråand
Anas platyrhynchos
Grågås (Anser anser)
Grågås
Anser anser
Vibe (Vanellus vanellus)
Vibe
Vanellus vanellus
Jernspurv (Prunella modularis)
Jernspurv
Prunella modularis
Gråstrubet Lappedykker (Podiceps grisegena)
Gråstrubet Lappedykker
Podiceps grisegena
Grøn Frø (Pelophylax esculentus)
Grøn Frø
Pelophylax esculentus
Lille Vandsalamander (Lissotriton vulgaris)
Lille Vandsalamander
Lissotriton vulgaris
Aurora (Anthocharis cardamines)
Aurora
Anthocharis cardamines
Nældens Takvinge (Aglais urticae)
Nældens Takvinge
Aglais urticae
Dagpåfugleøje (Aglais io)
Dagpåfugleøje
Aglais io
Stor Nælde var. dioica (Urtica dioica var. dioica)
Stor Nælde var. dioica
Urtica dioica var. dioica
Stor Humleflue (Bombylius major)
Stor Humleflue
Bombylius major
Vandbænkebider (Asellus aquaticus)
Vandbænkebider
Asellus aquaticus
Almindelig Rundbælg (Anthyllis vulneraria ssp. carpatica)
Almindelig Rundbælg
Anthyllis vulneraria ssp. carpatica
Kommentar til turen:
  • Fugleognatur.dk-tur. I alt 12 deltagere, dvs. Claus Leopold, Finn Krone, Hanne Farnæs, Henrik Graff, Jan Grathwohl, Jytte Leopold, Lisbeth O. Petersen og Rune Stegmann Hansen, Thomas Kehlet og Vilia Dondes samt os to.

De senest indberettede arter i Naturbasen: