Observation af Almindelig Ædelgran

De senest indberettede arter i Naturbasen: