Observation af Bjergirisk

Indberettet af: Ingemann Schnetler
3 visninger
1. januar 2010


Bjergirisk (Carduelis flavirostris) 60 adulte han+hun rastende


Midtjylland



Bjergirisk (Carduelis flavirostris)
Flok af bjergirisk rastende i have. Foto: Ingemann Schnetler
Bjergirisk (Carduelis flavirostris)
Foto: Ingemann Schnetler

 Log ind

Log ind for yderligere informationer om dette fund

Log ind

 Turinfo

Kommentar til turen:
  • En større flok (langt over 100) har i de seneste 14 dage holdt til på en brakmark umiddelbart nord for Stevnstrup. De har kunnet iagttages fouragerende og flyvende over brakmarken og en nærliggende mark med vinterbyg. Af og til raster de på træerne i de nærliggende villahaver, som billederne viser.

De senest indberettede arter i Naturbasen: