Observation af Pteromalidae ubest.

De senest indberettede arter i Naturbasen: