Observation af Mose-Løvmåler

De senest indberettede arter i Naturbasen: